Ny nasjonal handlingsplan for selvmordsforebygging 2020-2025

Torsdag 10. september la regjeringen frem ny nasjonal handlingsplan for selvmordsforebygging 2020-2025. Det skjedde under et direktesendt webinar i regi av regjeringen, med åpning av statsministeren. LEVE var medarrangør ved webinaret, i kraft av å være nasjonalt ansvarlig for markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.   Den nye handlingsplanen vil følges godt opp fremover,…

Publisert: 14. september 2020

hands-1838659_1920

Torsdag 10. september la regjeringen frem ny nasjonal handlingsplan for selvmordsforebygging 2020-2025. Det skjedde under et direktesendt webinar i regi av regjeringen, med åpning av statsministeren. LEVE var medarrangør ved webinaret, i kraft av å være nasjonalt ansvarlig for markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

 

Den nye handlingsplanen vil følges godt opp fremover, særlig knyttet til statsbudsjett. Blant annet er det nå et eget mål i handlingsplanen som er direkte rettet mot etterlatte ved selvmord:

Mål 5 Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord.

Det er LEVE svært fornøyd med.

 

Regjeringen har vedtatt nullvisjon for selvmord for hele samfunnet, og uttrykker med det en bred politisk og økonomisk forpliktelse for en kraftinnsats for selvmordsforebygging i årene fremover. En nullvisjon for hele samfunnet er et tydelig signal om at selvmord nå betraktes som et folkehelseproblem og et samfunnsansvar som går langt utover helsevesenet. Selvmord angår oss alle. Nullvisjon for selvmord skal fungere som en drivkraft i arbeidet for et empatisk samfunnssystem der alle som går med selvmordstanker skal føle seg trygge nok til å be om hjelp, og få rask og god hjelp. Målet med nullvisjon for selvmord er å trygge både hjelpere og den som trenger hjelp, utenfor og innenfor psykisk helsevern.

 

Her kan du lese Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025

Her kan du lese LEVEs respons til HOD, på handlingsplan for forebygging 2020-2025: LEVEs respons på handlingsplanen