Retreat på Lia gård 10.-13. mars: Kunsten å leve – med sorgen som bakteppe

Vi opplever alle tap og sorg i livet. Sorgen er kjærlighetens pris. Noen ganger er det en høy pris, og det kan være tungt å komme i gang igjen med hverdagen etter å ha mistet noen. På dette kurset vil seniorprest Odd Eidner ta opp flere ulike tema – forskjellige typer sorg, sorgens rom, håpets…

Publisert: 08. februar 2022

Kafe LEVE Sorgbearbeiding gjennom kreativt arbeid

Vi opplever alle tap og sorg i livet. Sorgen er kjærlighetens pris. Noen ganger er det en høy pris, og det kan være tungt å komme i gang igjen med hverdagen etter å ha mistet noen.

På dette kurset vil seniorprest Odd Eidner ta opp flere ulike tema – forskjellige typer sorg, sorgens rom, håpets betydning, spørsmålet om mening, og forholdet mellom tro og sorg.

«Tiden leger ikke alle sår, men tiden hjelper oss til å leve med sårene. Det går til og med an å leve godt med sorgen. Det kan også den kristne tro hjelpe oss til!» sier Odd Eidner.

Odd J. Eidner (65) arbeider som seniorprest i Bodø domprosti. Han har opparbeidet seg mye kompetanse på å møte mennesker i sorg og krise gjennom sitt daglige arbeid som prest. Han er bl.a. medlem av kriseteamet i Bodø kommune, og er rådgiver for politiet ved kriser og katastrofer. Han har spesielt engasjert seg i arbeidet med oppfølging av etterlatte etter selvmord, og er mangeårig fylkesleder i LEVE Nordland.

Mange vil gjenkjenne stemmen hans fra morgenandakten i NRK P1. Han er også en etterspurt foredragsholder i mange ulike sammenhenger. Det handler ofte om møte med mennesker i sorg og krise, men også om livsglede, håp og arbeidsglede.

Odd er også forfatter, og har til sammen gitt ut syv bøker.

Det er fortsatt mange ledige plasser, og etterlatte etter selvmord er ei viktig målgruppe.

Til fullt program, mer informasjon og påmelding: https://www.liagard.no/program/kunsten-leve-med-sorgen-som-bakteppe-2022