Til deg som har mistet i selvmord

Et hjerte tegnet på en vindusrute, i vakkert lys

Samarbeidsdesken er et felles journalistisk samarbeid mellom NRK, Senter for undersøkende journalistikk og Landslaget for Lokalaviser, som består av over 110 lokalaviser. Vi arbeider for tiden med et undersøkende prosjekt…

Les mer

Kafé LEVE

Vi ser hendene og kaffekopper til to personser som sitter ved et bord.

Både fagfolk, etterlatte og berørte er med som innledere til samtale. Enkel bevertning.

Les mer

Kafé LEVE

Vi ser hendene og kaffekopper til to personser som sitter ved et bord.

Både fagfolk, etterlatte og berørte er med som innledere til samtale. Enkel bevertning.

Les mer

Kreativ møteplass

En bildekollasje med maleskrin og lys gjennom vindu, stakittgjerde og en utøvende kunster som maler

Gruppen er begrenset til maks 8 personer. Påmelding til Randi Beck på tlf; 957 48 306. Tilbudet er gratis for medlemmer av LEVE, inkludert materialer. Velkommen!

Les mer