Hva er det som egentlig gjør at noen velger å ta sitt eget liv?

Selvmord - i strid med naturlige instinkter

Publisert: 13. september 2017

Foto: Shaynepplstockphoto / Shutterstock / NTB Scanpix lånt via db.no

Oddrun Bøhlerengen Generalsekretær i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord og Terese Grøm Tidligere fagsjef i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

«At et menneske med viten og vilje velger å drepe seg selv, synes jo å stride mot alle naturlige instinkter», skriver også Willy Guneriussen innledende i boken Om selvmordet (Durkheim, 2006). Et endelig svar er vanskelig å finne, men vi må begynne å tenke bredere om selvmordsforståelse.

Selvmord er ikke et nytt fenomen og det er heller ikke slik at registrert forekomst av selvmord i Norge er høyere i dag enn noen gang tidligere. I perioden 1969 til 1989 ble for eksempel selvmordsraten fordoblet (årsak ukjent, økningen kan være preget av økt rapportering). Fra 1991 sank forekomsten av selvmord jevnlig frem til 2005, sannsynligvis sammenfallende med økt fokus på forskning og forebyggingstiltak. Men siden da har antall selvmord i Norge holdt seg mer eller mindre konstant mellom 500 og 600 per år. Selvmordstallene er stabile, rapporterer forskere og helseinstanser.

Les hele innlegget ved å trykke her