Markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september

Det har brent lys på folkeplasser landet over – og i Instagram-kampanjen #mittlys. Ikke minst var LEVE meget godt synlig i mediene, både riksmedier og lokale medier, og LEVEs representanter fra sentralt og fylkene gjorde en fantastisk innsats i TV, radio og aviser. Teksten fortsetter under bildene.   I LEVE sentralt startet Verdensdagsmarkeringen med selvmordsforebyggende…

Publisert: 14. september 2018

IMG_1331

Det har brent lys på folkeplasser landet over – og i Instagram-kampanjen #mittlys. Ikke minst var LEVE meget godt synlig i mediene, både riksmedier og lokale medier, og LEVEs representanter fra sentralt og fylkene gjorde en fantastisk innsats i TV, radio og aviser. Teksten fortsetter under bildene.

 

LEVE var godt synlig i mediene, både riksmedier og lokale medier. Her intervjues generalsekretær Oddrun Bøhlerengen og nestleder Jon Schultz av NRK.

I LEVE sentralt startet Verdensdagsmarkeringen med selvmordsforebyggende seminar på Litteraturhuset i Oslo, 3. september. Temaet var utforsking av det å høre til. Les mer her.

Teksten forsetter under bildene

Psykiater Finn Skårderud ledet sofaprat under seminaret 3. september, i samtale med Oddvar Vignes, Rita Småvik, rådgiver ved Regionalt senter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (Midt), Samtaletjenesten Kors på halsen og Anniken Bakken Lundberg.

Psykologspesialist Gry Stålsett og psykiater Finn Skårderud var blant bidragsyterne under seminaret om selvmord og betydningen av tilhørighet.

 

Her er Oddrun Bøhlerengen sammen med statssekretær Anne-Grethe Erlandsen og leder for Unge LEVE, Jenny Ahlqvist.

Spesialvisning av Blindsone

Onsdag 5. september arrangerte LEVE spesialvisning av filmen Blindsone på Gimle kino. Blindsone handler om en ung jente som plutselig gjennomfører en selvmordhandling, og om foreldrenes sjokk, sorg og fortvilelse. Blindsone kan oppleves spesielt sterk for mennesker som er berørt av selvmord. LEVE ønsket derfor å vise filmen både for sine medlemmer og andre som ønsket å se filmen innenfor gode, ivaretakende rammer. Gimle kinosal var tilnærmet full denne kvelden. Etter filmen var det en kort panelsamtale med Elisabeth Kvithyll fra Nordic Film, Monica Smith leder i LEVE Oslo og Aslaug Timberland Dale, daglig leder av hjelpetelefonen i Mental Helse. Terese Grøm, fag- og frivillighetsrådgiver i LEVE, var ordstyrer. Etter panelsamtaler ble det åpnet for enkeltsamtaler med likemenn. LEVE Sør-Trøndelag arrangerte spesialvisning i Trondheim samme kveld, med Kirkens SOS og RVTS Midt.

 

Lysmarkering på Jernbanetorget

Mandag 10. september arrangerte LEVE og Unge LEVE lysmarkering på Jernbanetorget i Oslo. Røde Kors Ungdom var medarrangør, mens støttespillere var Kirkens SOS, Kirkens Bymisjon, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Landsforeningen for pårørende inne psykisk helse (LPP), Pårørendealliansen og Oslo kommune Helseetaten. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen var til stede og holdt en politisk appell, noe som har stor betydning for at selvmord virkelig skal bli sett på som et samfunnsproblem. Generalsekretær i LEVE, Oddrun Bøhlerengen, holdt en innledende appell.

 

Under lysmarkeringen på Jernbanetorget holdt eldre- og folkehelseminister, Åse Michaelsen (nr. 2 t.v) appell. Her sammen med LEVEs generalsekretær Oddrun Bøhlerengen, styreleder Johanna Lundereng og fag og frivillighetsrådgiver Terese Grøm.

 

614 lys ble tent for de 614 menneskene som tok livet sitt i 2016.