Ble mobbet på jobb – fikk selvmordstanker

Geir ble mobbet på jobb og fikk selvmordstanker. Han er en av veldig mange som har selvmordstanker når livet er tungt. Hva kan man gjøre for å forebygge selvmord?  Følelsen av utenforskap er en av mange årsaker til at et menneske føler at livet er vondt og meningsløst.  Traumatiske livshendelser som f.eks. det å miste…

Publisert: 27. mai 2020

GeirSmilernesten001
Geir ble mobbet på jobb og fikk selvmordstanker. Han er en av veldig mange som har selvmordstanker når livet er tungt. Hva kan man gjøre for å forebygge selvmord? 

Følelsen av utenforskap er en av mange årsaker til at et menneske føler at livet er vondt og meningsløst.  Traumatiske livshendelser som f.eks. det å miste jobben, bli utsatt for mobbing, eller miste noen man er glad i, kan ofte utløse depresjoner. Når man er langt nede kan tanker melde seg om ikke å orke å leve. Noen sliter psykisk mer enn andre gjennom livet og får tilbakevendende selvmordstanker.

Det er oftere ønsket om å slippe fri fra det vonde, enn ønsket om å dø, som er kjernen i tankene. Mange føler på lav selvverd i de mørke stundene, og tenker at alle ville ha det bedre hvis de ikke var der lenger.

Det kan ta lang tid å komme seg ut av de mørke tankene. Men de fleste finner ut at det hjelper å snakke med noen; sette ord på tankene og følelsene, dele byrden. Musikk, være ute i naturen, være i aktivitet, trene – slikt kan gi ny stimulanse, fjerne de tunge, malende tankene for en stund, og gjøre det lettere å se ting fra et annet perspektiv.

Mange som sliter skjuler det for andre. De vil ikke være til bry, eller syns det er skamfullt. Men hvis du mistenker at noen sliter, så ikke vær redd for å spørre. Vis at du ser, lytter og bryr deg! Spør rett ut om vedkommende tenker på å ta livet sitt. Det gir ofte opplevelsen av å bli tatt på alvor, og kan åpne døren på gløtt til å søke hjelp.

Forskning viser at det er ikke farlig å snakke om selvmordstanker. Det er når tankene begynner å dreie seg om konkrete planer og fremgangsmåter som faren for selvmord øker.

Selv om man er omgitt av mennesker som gir støtte, kan man trenge profesjonell hjelp for å komme ut av det vonde. Leve anbefaler å kontakte fastlegen og fortelle hvordan man har det. Fastlegen vil kunne henvise videre til psykiatrisk hjelp. Dersom det er akutt fare for selvmord, må man ringe 113 eller oppsøke legevakten. Det er ok å kontakte 113 på vegne av en annen som er suicidal, selv mot dennes vilje!

Det er dog viktig å huske på at du ikke har ansvaret for et annet menneskes liv, men du kan være der og vise at du støtter og bryr deg. Det kan ha uvurderlig verdi og kan ofte være starten på veien til å få hjelp. Og den som velger livet – slik som Geir – er veldig glad for det!

Dette er en av flere filmer i det selvmordsforebyggende prosjektet «Jeg valgte livet» som er støttet av Stiftelsen Dam.