Likepersonskurs over to helger – november og januar

Som annonsert i LEVE-nytt nummer 2, vil det arrangeres likepersonkurs for LEVEs medlemmer i år. Kurset går over to helger. Likepersonskurs Del 1 blir i Bodø 13. -15. november 2020. Likepersonskurs Del 2 blir på Gardermoen 22. – 24. januar 2021. Kurset i november arrangeres i samarbeid med LEVE Nordland. Alle påmeldte deltar på begge…

Publisert: 14. september 2020

LEVE_folder_likemann2018_printvennligA5

Som annonsert i LEVE-nytt nummer 2, vil det arrangeres likepersonkurs for LEVEs medlemmer i år. Kurset går over to helger.

Likepersonskurs Del 1 blir i Bodø 13. -15. november 2020.

Likepersonskurs Del 2 blir på Gardermoen 22. – 24. januar 2021.

Kurset i november arrangeres i samarbeid med LEVE Nordland. Alle påmeldte deltar på begge kurshelgene, og kurset har plass til 30 personer.

 

Innhold i kurset

Kurshelgen i Bodø vil gi kunnskap om: Selvmord som fenomen, hvordan forstå og møte krise/traumer hos etterlatte ved selvmord og teori om holdninger, kunnskaper og praktiske ferdigheter. Kurset inkluderer gruppearbeid med ulike øvelser og rollespill.

Mer informasjon om innholdet for helgen på Gardermoen kommer senere.

 

Kursholdere

Faglig ansvarlige for begge kurshelger er Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier, RVTS Vest og Annie Norevik, Spesialkonsulent og fagkoordinator selvmordsforebygging og selvskading, RVTS Vest.

 

Kriterier for å melde seg på kurset

For å delta på likepersonskurs i regi av LEVE må man være etterlatt etter selvmord, og det skal ha gått minimum ett år siden tapet. Mer informasjon om kurset og påmelding legges ut på leve.no om kort tid. Påmeldingsfrist er 9.oktober kl. 12:00.

Alle som ønsker å delta på kurset, kan først melde interesse til sitt fylkeslag. Her kan du fortelle litt om deg selv og hvorfor du ønsker å være likeperson. I påmeldingen ber vi deg bekrefte at du har vært i dialog med eget fylkeslag v/ styret, som har anbefalt at du melder deg på kurset. Om du ønsker å delta på kurset, kan du derfor allerede nå melde din interesse til fylkeslaget ditt.