Hvordan har foreldre som har mistet barn opplevd ritualer under koronapandemien?

Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen vil gjerne lære mer om hvordan foreldre som har mistet barn har opplevd ritualer (syning, begravelse/bisettelse, minnestund) under koronapandemien. De har laget et spørreskjema som tar ca. 15 minutter å svare på.

 

Atle Dyregrov, psykolog og professor ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen forteller litt om studien og oppfordrer til på fylle ut spørreskjemaet.

Undersøkelsen er finansiert av Landsforeningen uventet barnedød, Stiftelsen Dam og Virke gravferd

Tilbake