Bred mobilisering – Verdensdagen for selvmordsforebygging 2023 

Innspillsmøter for samarbeidspartnere og fylkeslag Tidligere i år inviterte LEVE mange organisasjoner, kompetansesenter og fagmiljø til innspillsmøte om Verdensdagen for selvmordsforebygging. Vi løftet mulighetene i å samarbeide mer og bredere og spurte deltakerne om hva LEVE kan bidra med som koordinatorer for Verdensdagen i Norge. En liknende økt hadde vi under Fylkeslagssamlingen for LEVE i…

Publisert: 28. april 2023

Lyset du treng finst...-2
Innspillsmøter for samarbeidspartnere og fylkeslag

Tidligere i år inviterte LEVE mange organisasjoner, kompetansesenter og fagmiljø til innspillsmøte om Verdensdagen for selvmordsforebygging. Vi løftet mulighetene i å samarbeide mer og bredere og spurte deltakerne om hva LEVE kan bidra med som koordinatorer for Verdensdagen i Norge. En liknende økt hadde vi under Fylkeslagssamlingen for LEVE i november. Innspillene var gode og mange, og engasjementet var stort hos både fylkeslag og i organisasjonene.  

Verdensdagskart

Nytt av året er at vi har laget et kart på leve.no/verdensdagen hvor alle arrangementer i anledning Verdensdagen legges inn fortløpende. De første arrangementene er allerede på plass, og prosjektleder Nina legger inn nye arrangementer etter hvert som de meldes inn. Dere oppgir tid, sted, litt detaljer angående arrangementet  samt kontaktperson. Det er også plass til bilder, for eksempel fra tidligere års markeringer og lenke til Facebookarrangement. Vi legger dette inn på kartet og promoterer verdendagskartet gjennom våre kanaler fram mot 10. september. Detaljer om ditt arrangement sendes til [email protected]. 

Inspirasjon og sjekkliste 

Trenger dere inspirasjon til planleggingen av et arrangement lokalt hos dere? Her finner dere mange konkrete tips til hvordan komme i gang og hvordan gjennomføre en lysmarkering. Vi anbefaler dere å starte arbeidet nå, slik at planene er klare innen sommerferien. 

Prosjektleder Nina Danielsen under Verdensdagen i 2022.
Foto: Helge Brekke

JA til samarbeid 

Vi oppnår mest ved å samarbeide med alle enkeltmennesker og organisasjoner som er opptatt av det samme som oss. Vi oppfordrer dere til å tenke på hvem dere kan gå sammen med lokalt for å få til størst mobilisering og oppmerksomhet rundt verdensdagen. Eksempler på organisasjoner finner du her.   

Bestilling av materiell 

Vi tenker nøye gjennom hva som kan være nyttig og nødvendig av materiell for Verdensdagen i år. Vi vil ta hensyn til budsjettbergensninger og miljøet, men samtidig bidra til at markeringen blir mer synlig. En separat e-post sendes til fylkeslagene fra LEVE, innen midten av mai, med bestillingsskjema for materiell. Vi vil be om at lokale arrangører sender bestillingene innen 15 juni.  

Verdensdagen skal bidra til å redde liv 

Selvmord er et stort samfunnsproblem. Samtidig er det vanskelig for mange å snakke om sine selvmordstanker. Sammen kan vi jobbe for et trygt og åpent samfunn der vi våger å be om hjelp til å leve. Det må være hovedmålet for Verdensdagen for selvmordsforebygging.  At den redder liv gjennom større åpenhet, avslutter  Nina Danielsen.