22 nyutdannede likepersoner for å støtte etterlatte etter selvmord

Når et selvmord rammer, sitter de etterlatte ofte igjen med mange spørsmål og få svar. Hvem kan de snakke med som virkelig forstår hva de går gjennom? Likepersoner i LEVE er svaret. Hvert år utdanner vi nye likepersoner – mennesker som selv har mistet noen, og som ønsker å være en samtalepartner og støtte for…

Publisert: 28. mai 2024

23 nyutdannede likepersoner samlet i en trapp

Når et selvmord rammer, sitter de etterlatte ofte igjen med mange spørsmål og få svar. Hvem kan de snakke med som virkelig forstår hva de går gjennom?

Likepersoner i LEVE er svaret. Hvert år utdanner vi nye likepersoner – mennesker som selv har mistet noen, og som ønsker å være en samtalepartner og støtte for andre etterlatte.

Utdanning og kvalifisering av likepersoner

Gjennom to helgesamlinger får disse likepersonene undervisning og grupperoppgaver ledet av fagfolk med lang erfaring innen sorgarbeid. Årets kurs ble holdt av de dyktige kursholderne Annie Norevik og Rita Småvik, koordinert og tilrettelagt av Anne Giljebrekke som jobber med sorgstøtte i LEVE.

Annie Nordvik og Rita Småvik var kursledere under likepersonskurset

Annie Nordvik og Rita Småvik var kursledere under likepersonskurset

Klar til å hjelpe deg som har mistet i selvmord

I år er 22 nye likepersoner klare til å påta seg oppdrag i sitt fylkeslag. Disse likepersonene er underlagt taushetsplikt. Trygghet og konfidensialitet for de etterlatte står i fokus.

Hvordan få hjelp

Dersom du ønsker å snakke med en likeperson, kan du kontakte en koordinator som vil finne en god match for deg i ditt fylke. For mer informasjon, se oversikten over likepersonskoordinatorer i LEVE.

Vi i LEVE fortsetter arbeidet med å støtte etterlatte etter selvmord. Med 22 nyutdannede likepersonene styrker vi vårt nettverk av mennesker som virkelig forstår og kan møte deg som har mistet en kjær i selvmord.