Til deg som har mistet i selvmord

Samarbeidsdesken arbeider for tiden med et undersøkende prosjekt om selvmord. Det er nedsatt en nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord – men antall selvmord per år går likevel ikke ned. Hvorfor ikke? Og hvorfor snakkes ikke dette mer om? Vi ønsker å ha en konstruktiv tilnærming til tematikken, og belyse tiltak som fungerer og som kan få ned selvmordstallene. Vi håper du kan hjelpe oss med å svare på noen spørsmål.

Publisert: 27. mai 2024

Et hjerte tegnet på en vindusrute, i vakkert lys

Samarbeidsdesken er et felles journalistisk samarbeid mellom NRK, Senter for undersøkende journalistikk og Landslaget for Lokalaviser, som består av over 110 lokalaviser.

Vi arbeider for tiden med et undersøkende prosjekt om selvmord. Det er nedsatt en nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord – men antall selvmord per år går likevel ikke ned. Hvorfor ikke? Og hvorfor snakkes ikke dette mer om? Vi ønsker å ha en konstruktiv tilnærming til tematikken, og belyse tiltak som fungerer og som kan få ned selvmordstallene.

Du som er pårørende, sitter på veldig mye kunnskap andre kan lære av. Vi vet at det kan være vondt å gjennomgå det som har skjedd på nytt, for oss som du ikke kjenner. Men vi håper likevel at du vil ønske å bidra til dette fellesprosjektet, slik at vi kan løfte tematikken om selvmord opp på den lokale og nasjonale dagsordenen.

Deltakelse er selvsagt frivillig, men vi setter stor pris på hvert enkelt svar – det er viktig i vårt arbeid.

Svarene vi mottar, vil bli lagret på en sikker server. Alt blir anonymisert, og personlig informasjon vil ikke bli gjenkjennbar. Dette ivaretas av pressens kildevern og Vær Varsom-plakaten. Vi ønsker å bruke informasjonen redaksjonelt i lokale avisartikler og/eller i TV-, nett- og radiosaker i NRK, uten at man kan kjenne igjen hvem som har svart.

Ta gjerne kontakt med sms eller e-post hvis det er noe du lurer på, eller noe du ønsker å dele.
Journalist Dina Nybø Olavsen, e-post: [email protected] eller mobil: 908 04 492,

Journalist Maja Aarbakke, e-post: [email protected] eller mobil: 481 81 997.

På forhånd tusen takk, og alt godt!

Gå til skjemaet:

https://forms.office.com/e/zfEe0sFtEs?origin=lprLink

Trenger du noen å snakke med?

Kontakt:
Mental Helse sin hjelpetelefon på telefon: 116 123
Kirkens SOS på telefon: 22 40 00 40
Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) på telefon: 22 36 17 00