Olafprisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med fremragende vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom.
Les hele kunngjøringen her:

thumbnail of kunngjøring_Olafprisen-2017-11

 

Tilbake