Dette blir et åpent møte med tid til samtale og refleksjon rundt det å miste et barn, foreldre, søsken, ektefelle, slektning eller venn i selvmord.

Onsdag 14. mars, kl 19.00 
i Løkkehaven, i Steinhuset bak Røde Kors i Sandvika, 
kun fem minutter fra tog/buss: Elias Smiths vei 5

DU ER HJERTELIG VELKOMMEN!
Arrangementet er åpent for alle.

Hilsen styret i LEVE Akershus
Har du spørsmål om denne kvelden kan du ringe 906 80 214.

Tilbake