LEVE får mye post i retur

HAR DU IKKE FÅTT LEVE Nytt

LEVE får mye post i retur og ber om at medlemmer gir oss fortløpende informasjon om ny adresse og E-post adresse, slik at vi får oppdatert vårt medlemsregister.

Informasjonen sendes til: po[email protected] eller pr. post til LEVE, St. Olavsplass 2, 0165 Oslo.

Tilbake