LEVEs vedtak om en nullvisjon for selvmord

Diskusjonen om en nullvisjon for selvmord har pågått uformelt i LEVE over flere år. Underveis har enkelte fylkeslag arbeidet for at lokale myndigheter skal vedta en slik visjon. Nullvisjon for selvmord. Hva vil LEVE? Først ved LEVEs landsmøte i Bodø i 2017, ble en nullvisjon for selvmord satt på den formelle dagsordenen, i første omgang…

Publisert: 25. juni 2018

ornella-binni-224979-unsplash

Diskusjonen om en nullvisjon for selvmord har pågått uformelt i LEVE over flere år. Underveis har enkelte fylkeslag arbeidet for at lokale myndigheter skal vedta en slik visjon.

Nullvisjon for selvmord. Hva vil LEVE?

Først ved LEVEs landsmøte i Bodø i 2017, ble en nullvisjon for selvmord satt på den formelle dagsordenen, i første omgang for diskusjon. Hovedspørsmålet var om LEVE skulle vedta en nullvisjon for selvmord som organisasjonens egen visjon. Saken skulle stemmes over ved LEVEs landsmøte 2018. I tiden frem til landsmøtet 2018 ble argumenter for og imot en nullvisjon drøftet aktivt i fylkeslagene og på fylkeslagssamling. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet saksdokumentet «Nullvisjon for selvmord. Hva vil LEVE?» Dokumentet ble sendt ut som saksdokument til landsmøtet 2018. To vedtektforslag skulle stemmes over:

A: LEVE skal ha en nullvisjon for selvmord, som organisasjonens egen visjon.

B: LEVE skal oppfordre politikere/myndigheter til å vedta en politisk og forpliktende nullvisjon for selvmord.

I første stemmeomgang sa majoriteten nei til forslag A. I andre stemmeomgang ble forslag B tilnærmet enstemmig vedtatt. Med det har LEVE bestemt at organisasjonen skal jobbe aktivt for at offentlige myndigheter vedtar en nullvisjon for selvmord, nasjonalt og lokalt.

Føringer for LEVEs selvmordsforebyggende arbeid

LEVE ser det også som sin selvmordsforebyggende oppgave å jobbe for et samfunn der: «Alle som har det så vanskelig at de ser på døden som eneste løsning, skal føle seg trygge nok til å være åpne og få den hjelpen de trenger for å leve videre.»

Vi ser frem til å fortsette gode og viktige samarbeid fremover, nå med enda tydeligere føringer i LEVEs selvmordsforebyggende arbeid.

Les mer om prosessen i dokumentet LEVE-nullvisjon for selvmord.