Fellesskapet med andre selvmordsetterlatte som har lignende vansker, bekymringer, følelser og opplevelser som deg selv, bidrar på et vis til å lime verden i sammen igjen, skriver forfatterne av boken Etter selvmordet – veien videre. Det er også hva LEVEs familiesamlinger handler om: lindrende felleskap, varme, forståelse og gjenkjennelse.

Høsten 2018 arrangerer LEVE familiesamlinger i samarbeid med Kildehuset Modum Bad i Vikersund, Modum kommune, i Buskerud. og Viken senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu kommune i Troms. Selvmordsetterlatte familier trenger å bli tatt vare på – sammen, og hver for seg – for å få hjelp med å snakke om det vonde på en god måte, med å forstå sorgen og med å tenne nytt håp. Ved Viken senter og Kildehuset Modum Bad legges alt til rette både faglig og menneskelig, for at familier i LEVE skal få den gode hjelpen og trygge ivaretakelsen som de trenger. Samlingene støttes av Kavlifondet.

19.-21. oktober: Kildehuset Modum Bad.

Kildehuset Modum Bad. Foto: Kildehuset

25.-28. oktober: Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Viken senter. Foto: Tore Riise

Begge sentrene er lokalisert i naturskjønne og rolige omgivelser. Programmet er noe ulikt ved de to samlingene, men består av undervisning, aktiviteter og gruppesamlinger tilpasset de ulike aldersgruppene. Det sosiale fellesskapet er en viktig del av samlingene, og både likepersoner og fagpersoner er tilstede.

Påmelding

Påmelding gjøres direkte gjennom Viken senter og Kildehuset Modum Bad:

Påmelding Viken senter: http://www.vikensenter.no/nyheter_cms/2018/juni/familiesamling-paa-viken-senter-25-28-oktober-2018/253

Påmelding Kildehuset:
http://www.kildehuset.no/personlig-utvikling/et-sted-a-komme-til/familiesamling-for-etterlatte-ved-selvmord-2018/

 

«Så var det «den gode samtale» med de voksne, og jeg fikk med meg to barn på tacolaging. Jobben gikk fort og greit. Etterpå kom det flere barn og vi dekorerte minnesteiner. Vi småpratet mens vi dekorerte. Ett av barna og jeg ønsket velkommen til bords. Og alle barna som jeg hadde sittet med, tok med seg «pappaen sin» (minnesteinen) til bords. Og middagen smakte fortreffelig.» (Siw-Anita Tragethon, likemann fra LEVE ved familiesamling på Kildehuset Modum Bad, 2017.)

Tilbake