Familiesamlinger høsten 2018

Høsten 2018 arrangerer LEVE familiesamlinger i samarbeid med Kildehuset Modum Bad i Vikersund, Modum kommune, i Buskerud. og Viken senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu kommune i Troms. Selvmordsetterlatte familier trenger å bli tatt vare på – sammen, og hver for seg – for å få hjelp med å snakke om det vonde på…

Publisert: 02. juli 2018

Høsten 2018 arrangerer LEVE familiesamlinger i samarbeid med Kildehuset Modum Bad i Vikersund, Modum kommune, i Buskerud. og Viken senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu kommune i Troms. Selvmordsetterlatte familier trenger å bli tatt vare på – sammen, og hver for seg – for å få hjelp med å snakke om det vonde på en god måte, med å forstå sorgen og med å tenne nytt håp. Ved Viken senter og Kildehuset Modum Bad legges alt til rette både faglig og menneskelig, for at familier i LEVE skal få den gode hjelpen og trygge ivaretakelsen som dere trenger. Familiesamlingene er landsdekkende. Det vil si at dere som familie kan delta på den samlingen som passer best, uavhengig av hvor dere bor i landet. Samlingene støttes av Kavlifondet.

19.-21. oktober: Kildehuset Modum Bad.

Kildehuset Modum Bad. Foto: Kildehuset

25.-28. oktober: Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Viken senter. Foto: Tore Riise

Begge sentrene er lokalisert i naturskjønne og rolige omgivelser. Programmet er noe ulikt ved de to samlingene, men består av undervisning, aktiviteter og gruppesamlinger tilpasset de ulike aldersgruppene. Det sosiale fellesskapet er en viktig del av samlingene, og både likepersoner og fagpersoner er tilstede.

Påmelding

Du finner påmeldingsopplysninger og mer informasjon om samlingen på Kildehuset og på Viken senter under LEVEs Arrangementer.