Invitasjon til Støttegruppe for menn i Oslo og omegn som har mistet et barn i selvmord

Målet er å utvikle gode rammer for mer aktivitetsbaserte støttegrupper, som et alternativ til ordinære, blandete sorggrupper. Gruppen ledes av psykolog Oddbjørn Sandvik, som har lang erfaring i arbeid med menn og sorg, også i LEVE-sammenheng. I tillegg er selvmordsetterlatt Jon Schultz med i gruppen, som frivillig støtteperson fra LEVE. Schultz mistet sin sønn i…

Publisert: 19. september 2018

ari-spada-563947-unsplash

Målet er å utvikle gode rammer for mer aktivitetsbaserte støttegrupper, som et alternativ til ordinære, blandete sorggrupper. Gruppen ledes av psykolog Oddbjørn Sandvik, som har lang erfaring i arbeid med menn og sorg, også i LEVE-sammenheng. I tillegg er selvmordsetterlatt Jon Schultz med i gruppen, som frivillig støtteperson fra LEVE. Schultz mistet sin sønn i selvmord da han var 19 år.

 

Ulik tilnærming til sorgbearbeiding

Studier gjennom mange år viser at menn og kvinner ofte har ulik tilnærming til sorgbearbeiding. Generelt blir menn gjerne handlingsorienterte, mens kvinner har en mer emosjonell orientering. Menn rapporterer at de ofte kan oppleve ordinære blandete sorggrupper som en mindre god arena for å snakke om sin sorg og sine følelser, blant annet fordi kvinners emosjonelle og verbale tilnærming til sorgbearbeiding kan oppleves styrende. Det stemmer godt med LEVEs erfaring med at menn ikke dukker opp i ordinære sorggrupper. Moss Dagblad belyste problematikken på en illustrerende måte i 2014, der Espen Brandshaug fortalte at han hadde ventet i ti år på en ren sorggruppe for menn:

«Kvinnene sitter på første rad og forteller og gråter. Vi mannfolka sitter på bakerste benk og er tause. Som mann tenker vi at vi skal være sterke, og stå oppreist gjennom sorgen. Men det går aldri over. Jeg har fremdeles masse skyld og skam. Jeg trodde at det skulle være bedre nesten ti år etter, men det er det ikke, sier han. (….) – Tenk om vi kunne tatt med oss fiskestanga ned til vannet og bare stått der sammen og pratet. Vi trenger vår egen arena. I de gruppene jeg har gått i, har mannfolka som oftest begynt å prate sammen først etter møtene. Vi trenger ro og tid for oss selv, sier han.» (Moss Dagblad, 23.10.2014).

 

Rammer for deltakelse

Vi har plass til 6 menn, i tillegg til Oddbjørn og Jon. Pilotprosjektet er lite og avgrenset til Oslo og omegn, med mål om å lage en god mal for etterlatte i hele landet. For å gjøre pilotarbeidet så godt som mulig, ønsker vi å starte med en gruppe med lik referanseramme for tap. Derfor inviterer vi menn som har mistet et barn i selvmord, for 6 måneder eller lengre siden. De som ønsker å være med i støttegruppen, vil som nevnt samtidig være med på å utvikle en mal for støttegrupper for menn. Deltakerne vil derfor tas med i samtaler underveis om hvordan en slik gruppe kan fungere på best mulig måte, og hvilke aktiviteter som passer best for formålet.

Første gruppemøte er onsdag 10. oktober kl. 18-20. Sted for oppmøte vil sendes ut når alle deltakere er på plass, men det blir sentralt i Oslo og treffet vil inkludere kaffe og prat rundt bålet.

Alle spørsmål og skriftlig påmelding sendes til e-post: [email protected] innen onsdag 3.oktober. Om du ønsker en samtale før du evt. melder deg på, skriv ditt tlf. nr. i e-posten, så ringer vi deg opp.

Velkommen skal du være!

Foto:  Ari Spada on Unsplash