Olafprisen 2018 ble delt ut ved årets selvmordsforebyggende seminar ved Litteraturhuset i Oslo, 3. september 2018, arrangert av LEVE, Unge LEVE, Røde Kors og Røde Kors Ungdom. Anita Johanna Tørmoen, PhD ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF), mottok en velfortjent pris for sitt selvmordsforebyggende forskningsarbeid igjennom mange år.

Olafprisen ble opprettet i 2011 av foreldrene til Olaf, Mette og Jon, etter at han brått og uventet tok sitt eget liv i juli 2011, 19 år gammel. Prisen er delt ut hvert år siden. Dette er 8 gang prisen deles ut. Olafprisen er en hederspris som deles ut til en person som har gjort en særlig innsats innenfor forskning eller kunnskapsformidling for å forebygge av selvmord. Prisvinnere omfatter bl.a. forfatter, journalist, forskere og andre fagfolk innenfor selvmordsforebygging.

Tidligere prisvinnere forteller at de opplevde Olafprisen som en verdifull og personlig annerkjennelse av deres arbeid og engasjement. Anita Johanna Tørmoen sluttet seg til dette i går kveld, da hun ble gitt Olafprisen for 2018. Tørmoen har igjennom mange år arbeidet for å spre kunnskap om hva som kjennetegner og hjelper ungdom med vedvarende forhøyet selvmordsrisiko. Styreleder i LEVE, Johanna Lundereng, fikk det ærefulle oppdraget å overrekke Olafprisen 2018 til en glad og takknemlig prisvinner.

LEVE gratulerer Anita Johanna Tørmoen med en velfortjent pris!

Her kan du se opptak av hele arrangementet fra Litteraturhuset 3. september:

Foredrag og sofaprat om selvmord og betydningen av tilhørighet.

Utdeling av Olafprisen.

 

Dette er fagutvalgets begrunnelse:

Forslagsstiller skriver:
«Min bakgrunn er arbeid med selvmordstruede ungdom i Psykisk helsevern for barn og unge ved St. Olavs Hospital i Trondheim. I vår klinikk har vi tidligere strevd med å gi et godt tilbud til ungdom med en vedvarende forhøyet selvmordsrisiko. For oss klinikere som arbeider med barn og unge med denne problematikken er det derfor av stor betydning når fagpersoner som Anita Tørmoen bidrar med ny kunnskap om problematikken gjennom vitenskapelig arbeid, slik hun har gjort gjennom mange år knyttet til sitt doktorgradsarbeid: «Self-harm among adolescents: From identification to tailored treatment».

Vi opplever også Anita som en forsker som har god kontakt med oss klinikere og pasientgruppene og slik er med å sikre at de vitenskapelige problemstillingene det forskes på oppleves som kliniske relevante og at kunnskapen fra forskning «oversettes» til vår kliniske hverdag. Anita har også vært aktiv i formidling av sin kunnskap og viktigheten av vårt arbeid i medier, og dette gir også inspirasjon til både oss klinikere og til pasienter og deres familier.

Det betyr mye for å løfte fokus og gi status til vårt felt, og måten hun formidler på oppleves av oss klinikere og pasienter/familier som god – hun er direkte, balansert og snakker som en likeverdig. Vi har flere ganger fått pasienter og familiene deres til å lese eller høre på Anitas formidling om problematikken og mulig behandling i radio, tv og aviser – og tilbakemeldingen er at det betyr mye ved at folk både opplever det «normaliserende» uten å bagatellisere og at hun formidler håp.»

Fagutvalget slutter seg helhjertet til denne beskrivelsen av årets prisvinner. Som leder for det nasjonale utdanningsprogrammet for Dialektisk atferdsterapi, har Anita Tørmoen også en viktig ledende og samlende rolle overfor hele det nasjonale miljøet for Dialektisk atferdsterapi og for behandlerteam som strever i hverdagen med å opprettholde fokus og trøkk – slik at ungdom og deres familier som strever med vedvarende selvmordsatferd og selvskading skal ha tilgang på kunnskapsbasert behandling.

Fagutvalgets medlemmer: Erlend Mork (leder), Kari Wille Rekdal, Berit Grøholt og Reidun Kjelling Nybø

Tilbake