Jeg valgte livet – Informanter søkes!

Har du - eller noen du kjenner – hatt selvmordstanker av lett eller alvorlig grad? LEVE jobber med et selvmordsforebyggende prosjekt. Vi vil svært gjerne høre om erfaringene til mennesker som tidligere har tenkt på å ta sitt eget liv, det være seg flyktige tanker om muligheten for døden eller mer alvorlige tanker med intensjon

Publisert: 23. januar 2019

Jeg valgte livet 
- filmprosjekt med Suzanne Schönkopf og LEVE

Kort om prosjektet

LEVE har fått midler fra Extrastiftelsen til å gjennomføre et forebyggende opplysningsprosjekt som skaper åpenhet og kommunikasjon om selvmord. Opplysningsprosjektet skal først og fremst rettes mot allmennheten – familie, venner og fagpersoner rundt mennesker som har selvmordstanker – og til potensielt suicidale etterlatte, gjennom:

* Bedre informasjon om selvmordstanker gjennom videosnutter og annet informasjonsmateriell.

* Informasjonsformidling på møteplasser og i kampanjer der videosnutter og annet informasjonsmateriell brukes aktivt, på nett og sosiale medier.

Vi søker informanter for å lære mere

Mennesker som har tenkt på muligheten av å ta sitt eget liv, inviteres som hovedressurs for prosjektets forebyggende aktiviteter. Spesielt ønsker vi å lytte til hva som gjorde at de ikke gikk videre med sine tanker, men ombestemte seg og valgte livet. Vi ønsker å høre så mange historier som mulig for å få innsikt i hva som har betydd noe for mennesker som har hatt selvmordstanker. Vi ønsker å lære mere om hele spekteret – både fra de som «kun» har hatt flyktige tanker om muligheten for døden, og fra de som har hatt mer alvorlige tanker med intensjon om selvmord.

Rapport

Resultatene – en sammenfatning om hvordan mennesker med selvmordstanker kan resonnere og føle, og hva som kan få mennesker til å forandre mening – vil bli sammenstilt i en rapport og gjort offentlig, blant annet på LEVE.no. Denne fremstillingen blir helt anonymisert.

Formidling

Fra alle de historier vi får høre om, vil vi etter hvert også velge ut noen personer og spørre om de kan tenke seg å medvirke i en serie korte filmer/videohistorier og/eller teksthistorier på temaet «De små og store tingene i hverdagen som kan endre liv». Hensikten med historiene er å vise mer åpenhet og å rette oppmerksomheten mot selvmord og hvordan vi alle kan nærme oss mennesker som ikke har det så bra. Det kan være at vedkommende har en venn som har vist omtanke og varme, at noen har

spurt rett ut om vedkommende tenker på å ta livet sitt, kontakt med en hjelpetelefon, eller annet. Det er slikt vi gjerne vil vite.

Å møte noen ansikt til ansikt og snakke om viktige temaer er ofte det beste. Men ikke alle er i stand til å åpne seg om vanskelige ting, eller er så heldige å møte noen å åpne seg for. LEVEs erfaring med tidligere sorgstøtte-filmer er at film er et meget godt alternativ. Film treffer følelser og tanker, og seere kan identifisere seg med filmens formidlere. Når filmer her skal rettes mot allmennheten, er også målet at historiene skal få flere til å nærme seg andre og spørre rett ut hva som er galt.

De som velges ut til filmene vil bli intervjuet på forhånd og vurdert nøye av fagfolk, med hensyn til egen vurderingsevne om hva deltagelsen og eksponeringen vil bety for dem.

Men i første omgang ønsker vi bare å lære mer om temaet ved å høre så mange historier som mulig. Hvis du kan tenke deg å dele dine erfaringer med oss kan du kontakte LEVEs prosjektleder;

Suzanne Schønkopf, telefon 9209 1587, e-post [email protected]