Landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon trenger deg!

-Det er lite som gir mer mening enn å bidra til å gi et annet menneske styrke til å holde ut litt til. Tone, frivillig i Kirkens SOS Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon, SOS-melding og SOS-chat. Hvert år tar 1000 engasjerte frivillige medarbeidere imot nærmere 200 000 samtaler. Likevel er det…

Publisert: 30. januar 2019

29541014_1882169738474256_2988113218611707904_o

-Det er lite som gir mer mening enn å bidra til å gi et annet menneske styrke til å holde ut litt til.

Tone, frivillig i Kirkens SOS

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon, SOS-melding og SOS-chat. Hvert år tar 1000 engasjerte frivillige medarbeidere imot nærmere 200 000 samtaler. Likevel er det en av tre som ikke får svar. Derfor trenger de flere frivillige. Som frivillig er det aller viktigste å være et lyttende medmenneske, å være til stede for og søke å gi håp når livet utfordrer. Noen av dem som tar kontakt trenger å holde ensomheten på avstand, andre er syke og redde. Noen tenker på å avslutte livet. Vi vet at en god samtale noen ganger kan bidra til å redde liv.

Å forebygge selvmord er en kompleks og sammensatt jobb som krever innsats fra mange hold. Vi vet at mennesker som ønsker å ta sitt eget liv føler stor håpløshet og ensomhet. Det å få snakke om et så alvorlig og ofte tabubelagt tema oppleves som lindrende for de fleste. Her fyller Kirkens SOS en viktig rolle. De er tilstede 24 timer i døgnet for alle som har behov for å snakke eller skrive med noen.

Det er viktig å prate direkte og åpent om selvmord. Alle som kontakter Kirkens SOS skal spørres om eventuelle selvmordstanker. Kirkens SOS har rutiner for å avdekke selvmordsrisiko og for å varsle ambulansepersonell ved akutt selvmordsfare.

Vil du bli frivillig?
HVA FÅR DU ?
 • Du lærer å møte mennesker i krise.
 • Du lærer å være et lyttende medmenneske.
 • Du lærer om andre menneskers livssituasjon.
 • Du lærer å takle emosjonelle situasjoner som utfordrer.
 • Du lærer å utforske og definere egne grenser.
 • Du blir kjent med mange flotte mennesker!
 • Du styrker din CV.

 

HVA BER VI DEG OM?

Som frivillig blir du godt ivaretatt av våre ansatte. Du får grundig opplæring før du går inn i tjenesten og tett oppfølging så lenge du er frivillig medarbeider. Samtidig ber vi deg om at:

 • Du har fylt 20 år og har avstand til egne kriser.
 • Du kan møte andre mennesker med respekt og omtanke uavhengig av kjønn, seksuell legning, kulturell, sosial og religiøs bakgrunn.
 • Du er villig til å gjennomføre et 40-TIMERS KURS før du begynner å ta vakter.
 • Du kan ta to vakter per måned.
 • Du kan ta nattevakter (en hver 6. uke)

https://www.kirkens-sos.no/engasjer-deg/frivillig