Verdensdagen for selvmordsforebygging – Agder

10. september. Kl 08.30 – 16.00 (påmeldingsfrist 3. sept.) Foredragsholdere: Magne Raundalen, Mogens Albæk, Ane Ugland Albæk, Sabreen Selvik og Marius Sjømæling. Link til påmelding: https://uia.pameldingssystem.no/verdensdagen-for-selvmordsforebygging-10-september-2019 PROGRAM  ||  Verdensdagen for selvmordsforebygging i Agder – Link til program (pdf) 08.30 Registrering og kaffe 09.00 Velkommen v/ prosjektleder, Torstein Garcia de Presno og rektor på UiA, Sunniva…

Publisert: 30. august 2019

postkort_preview

10. september. Kl 08.30 – 16.00 (påmeldingsfrist 3. sept.)

Foredragsholdere: Magne Raundalen, Mogens Albæk, Ane Ugland Albæk, Sabreen Selvik og Marius Sjømæling.

Link til påmelding: https://uia.pameldingssystem.no/verdensdagen-for-selvmordsforebygging-10-september-2019

PROGRAM  ||  Verdensdagen for selvmordsforebygging i Agder
– Link til program (pdf)

08.30
Registrering og kaffe

09.00
Velkommen v/ prosjektleder, Torstein Garcia de Presno og rektor på UiA, Sunniva Whittaker

Åpning ved Stortingsrepresentant Kari Henriksen, Sekretær i Helse – og Omsorgskomiteen.

Presentasjon av Musikk og kunst-prosjekt på ABUP

09.35
«Hvorfor er det så vanskelig for voksne å spørre?»
Ane Ugland Albæk, Universitetslektor, Universitetet i Agder, PhD-kandidat, Universitetet i Bergen

10.30
«Barn som har opplevd vold i nære relasjoner – hva trenger de fra skolen?»
Sabreen Selvik, Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold

11.15
Lunsj

12.00
«Hva ønsker barn av rusmisbrukere seg av voksne?»
Marius Sjømæling, Generalsekretær i Barn av rusmisbrukere – BAR.

13.00
«Å snakke med barn og ungdom etter selvmordet»
Magne Raundalen, Barnepsykolog og bestefar

15.00
«Når barn sier at de har selvmordstanker, hva gjør vi?»
Mogens Albæk, Psykologspesialist Statens Barnehus, Dr. Philos

15.45
Musikk fra Musikk og kunst-prosjekt på ABUP

16.00
Slutt