I dag kom den triste nyheten om at Ari Behn har tatt sitt eget liv.

Trenger du noen å prate med? Her kan du få hjelp – Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. – Ring legevakt på tlf. 116117 for rask hjelp. – Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i din kommune. – SOS-Chat – Mange synes det er lettere å chatte enn å snakke i telefonen om selvmordstanker….

Publisert: 25. desember 2019

Kondolerer Ari Behn (1)

Trenger du noen å prate med?

Her kan du få hjelp

– Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv.

– Ring legevakt på tlf. 116117 for rask hjelp.

– Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i din kommune.

– SOS-Chat – Mange synes det er lettere å chatte enn å snakke i telefonen om selvmordstanker. Åpent fra 1830 – 2230 på hverdager og 0130 på fredager.

– Kors på halsen (Røde Kors). Tlf. 800 33 321. I tillegg mulig å sende e-post (svar innen 2-3 dager).

– Ungdomstelefonen, tlf. 400 00 777.

– Alarmtelefonen for barn og unge – tlf. 116111

 Angstringen – tlf. 22223530

– Anonyme Alkoholikere – tlf. 91177770

– Anonyme Narkomane – tlf. 90529359

– Barneombudet – tlf. 22993950

– Dixi, ressurssenter for voldtatte – tlf. 22444050

– Hjelpelinjen for spillavhengige – tlf. 80080040

– Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie – tlf. 80048500

– Kirkens SOS, Krisetelefonen 22400040

– Kirkens SOS Anonym chattejeneste: soschat.no

– Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte – tlf. 80057000

– LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord – tlf. 22361700

– Mannstelefonen. Reform – ressurssenter for menn – tlf. 22340950

– Mental helse, Hjelpetelefonen – tlf. 116123

– Mental helse, sidetmedord.no

– Pårørendesenteret i Oslo – tlf. 22491922

– RUStelefonen – tlf. 08588

– Rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse – tlf. 22491922

– Rådgivningstelefon ved spiseforstyrrelser – tlf. 94817818

– Unghjelp  – tlf. 98806120

– ung.no, det offentliges informasjonskanal for ungdom – tlf. 46615000

– Vern for eldre, Nasjonal kontakttelefon – tlf. 80030196