Til deg som mister noen i selvmord under koronasituasjonen

Likepersoner i LEVE er her om du trenger det I disse dager er hele vårt nasjonale og internasjonale samfunn sterkt preget av koronaviruset. For mennesker som mister sine kjære nå, gir det store konsekvenser. Under begravelser settes det strenge krav til antall personer som kan være samlet i kirken. Det betyr at mange ikke kan…

Publisert: 08. april 2020

jessica-fadel-pKWnzZ-1j6g-unsplash

Likepersoner i LEVE er her om du trenger det

I disse dager er hele vårt nasjonale og internasjonale samfunn sterkt preget av koronaviruset. For mennesker som mister sine kjære nå, gir det store konsekvenser. Under begravelser settes det strenge krav til antall personer som kan være samlet i kirken. Det betyr at mange ikke kan møtes for å ta et siste felles farvel med den avdøde – sammen, med klemmer, varme håndtrykk og lindrende samvær.

For deg og dere som mister noen ved selvmord, kan dette gi en ekstra smertefull dimensjon. Mange av dere har opplevd et traumatisk sjokk og bærer på vonde spørsmål, selvbebreidelser og meningsløshet som er vanskelig nok å takle under normale samfunnsomstendigheter. Nå er mulighetene for å lene seg på andre færre. Vi skal være hjemme så mye som mulig, være få samlet og arenaer der vi kan møtes fysisk er mer eller mindre stengt ned.

Derfor oppfordrer vi deg spesielt i denne tiden til å kontakte ditt fylkeslag for en telefonsamtale med en likeperson. En likeperson i LEVE er en som selv har erfart å miste noen i selvmord. Vår erfaring er at likepersonssamtaler oppleves som noe av det mest støttende og lindrende i tiden etter et selvmord. Nå og i tiden fremover vil muligheten for slike samtaler kunne få en svært viktig og verdifull betydning for ditt liv.

Vær velkommen til å kontakte LEVEs likepersoner. Finn ditt fylkeslag her.