En sms stoppet Ruth fra å ta sitt eget liv

Ruth fikk alvorlige selvmordstanker etter et stygt overfall. Men en sms-avtale med en venn holdt henne i live. Hun er ikke den eneste som sliter med selvmordstanker, men det mulig å komme seg tilbake til livet med støtte fra andre. Se og les Ruths historie her. Hvem som helst kan få psykiske problemer etter traumatiske…

Publisert: 31. mai 2020

RuthSmilrSms001
Ruth fikk alvorlige selvmordstanker etter et stygt overfall. Men en sms-avtale med en venn holdt henne i live. Hun er ikke den eneste som sliter med selvmordstanker, men det mulig å komme seg tilbake til livet med støtte fra andre. Se og les Ruths historie her.

Hvem som helst kan få psykiske problemer etter traumatiske hendelser, vanskelig oppvekst eller av andre årsaker. Når man er langt nede kan mørke tanker utvikle seg til ønsker om å slippe i fra livet. Mange forteller om følelsen av å være verdiløs, ikke få noe til, av å være en byrde fra andre. Selv om andre mener at det helt objektivt sett kanskje «bare er tull», så kan det være krevende for den som har havnet på det sporet å snu tankene og se ting fra et mer positivt perspektiv. Det kan være vanskelig å komme ut av dette på egen hånd.

Ruth var heldig som fikk støtte av en god venninne. Det hjelper å dele tankene med noen som klarer å lytte, som viser omsorg og er der over tid. Et løfte til andre om å ikke skade seg eller gjøre forsøk på å ta sitt eget liv, slik som Ruth forteller om i filmen, kan gi rom for å hjelpe. 

Depresjoner, PTSD, psykiske lidelser, o.l kan ta lang tid å komme ut av. Det går i bølger; noen gode dager, mange dårlige. Men det er mulig å komme tilbake til livet, særlig med hjelp fra andre.

En del mennesker får tilbakevendende depresjoner og selvmordstanker. Det kan være at det skjer ting som minner om tidligere vonde opplevelser, og som trigger de samme mekanismene i sinnet. Heldigvis vil mange lære å «leve med det» – de lærer at ting faktisk går over etter hvert, selv om det virker håpløst her og nå. De kan lære å  observere de mørke tankene – «der er de igjen» – og bevisst styre tankene over i andre baner.Uansett så vil støtten fra medmennesker være viktig. Hvis du kjenner noen som har det vanskelig, så ikke var redd for å spørre. Hvordan går det? Har du det tøft? Tenker du på å ta livet ditt?


Mange er redde for at det å spørre om selvmordstanker vil trigge en handling, men forskning viser at det ikke er tilfelle. For mange som sliter vil det være lettere å svare på et slikt spørsmål, enn å fortelle om det uoppfordret. Og å begynne å prate om selvmordstankene kan være det første skrittet mot å ta imot hjelp! Lytt, støtt og vis omsorg. Du trenger ikke å komme med andre gode råd enn å oppfordre til å søke hjelp for å velge livet.

Hvor kan man få hjelp?
Begynn med fastlegen som vet hvilke tilbud som finnes der du bor. Hvis det er krise, eller akutt fare for selvmord, så ring 113 eller gå til legevakta. Man kan gjøre det selv eller en venn eller et familiemedlem kan gjøre det.

Husk på ingen har ansvar for et annet menneskes liv, men man kan vise at man ser, lytter og bryr seg.

Dette er en av flere filmer i det selvmordsforebyggende prosjektet «Jeg valgte livet» som er støttet av Stiftelsen Dam.