Kandidater til Olafprisen 2020

LEVE søker kandidater til Olafprisen 2020. Kjenner du til en person som du mener fortjener en spesiell anerkjennelse for sitt selvmordsforebyggende arbeid? Olafprisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med særlig innsats innen kunnskapsformidling, forskning, vitenskapelig arbeid eller annet opplysningsarbeid, for å forebygge selvmord blant barn og unge. LEVE deler ut prisen…

Publisert: 07. mai 2020

Foto-Olafprisen

LEVE søker kandidater til Olafprisen 2020. Kjenner du til en person som du mener fortjener en spesiell anerkjennelse for sitt selvmordsforebyggende arbeid?

Olafprisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med særlig innsats innen kunnskapsformidling, forskning, vitenskapelig arbeid eller annet opplysningsarbeid, for å forebygge selvmord blant barn og unge.

LEVE deler ut prisen hvert år i forbindelse med markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Utdelingen i 2020 vil knyttes spesielt til LEVEs 20-årsmarkering i Oslo, som legges til helgen 11.-13. september 2020.

Et fagutvalg ledet av Anita Johanna Tørmoen, PhD og førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved UiO, forestår innstillingsarbeidet av kandidater.

Forslag til kandidater med navn på kandidaten, kort begrunnelse og navn på forslagstiller kan sendes på e-post til: [email protected].

Frist: 5. juni 2020.

 

Bakgrunn for Olafprisen

Olafprisen ble etablert i 2011 av Stiftelsen Olafs Minnefond og har vært delt ut hvert år siden. Prisen har fått navn etter Olaf, en 19 år gammel gutt som brått og uventet tok sitt eget liv i 2011. Olafs foreldre opprettet hedersprisen i sin sønns navn for å sette fokus på selvmordsforebygging. I 2017 ble ansvaret for prisutdelingen overdratt til LEVE.

Olafprisen består av en spesiallaget bronsestatue og et diplom.