LEVE søker fag- og frivillighetskonsulent

Arbeidsgiver: LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmordStillingstittel: Fag- og frivillighetskonsulentFrist: 29.05.2020Ansettelsesform: Fast LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord søker en fag- og frivillighetskonsulent til organisasjonens sekretariat. Stillingen fordrer engasjement og kunnskap omkring selvmord og sorgstøtte, samt erfaring fra frivillighet, veiledning, undervisning/kurs, prosjektledelse o.l. Søker må være oppriktig interessert i å jobbe med mennesker…

Publisert: 13. mai 2020

jeshoots-com-LtNvQHdKkmw-unsplash

Arbeidsgiver: LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Stillingstittel: Fag- og frivillighetskonsulent
Frist: 29.05.2020
Ansettelsesform: Fast

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord søker en fag- og frivillighetskonsulent til organisasjonens sekretariat. Stillingen fordrer engasjement og kunnskap omkring selvmord og sorgstøtte, samt erfaring fra frivillighet, veiledning, undervisning/kurs, prosjektledelse o.l.

Søker må være oppriktig interessert i å jobbe med mennesker i ulike og ofte vanskelige livssituasjoner, kunne balansere teoretiske og praktiske/administrative oppgaver, være høyst teamorientert, og ha et sterkt ønske om å bidra til å utvikle og styrke LEVEs frivillige arbeid.

LEVE har et lite, engasjert og trivelig sekretariat med stor aktivitet. Vår hovedoppgave er å serve fylkeslag, medlemmer, frivillige og alle som ønsker informasjon og støtte fra LEVE. Helgearbeid må påregnes ifm. kurs og arrangementer.

Det er ønskelig at den som søker på stillingen er motivert for å læres opp som stedfortreder for generalsekretær, ved eventuelt sykefravær/annet lengre fravær. LEVE er opptatt av kjønnsbalanse i organisasjonens verv og stab, og menn oppfordres til å søke.

Fast stilling i 100%.

Arbeidsoppgaver

 

 • Hovedansvarlig for oppfølging av etterlatte og berørte som kontakter LEVE, samt oppfølging av og informasjon til skoler, arbeidsplasser o.l. som ønsker bistand fra LEVE.

 • Hovedansvarlig for LEVEs sorgstøttetjeneste (likepersonsapparat og sorggruppevirksomhet), herunder oppfølging, kursing, koordinering, utvikling, kartlegging og systematisering på Google Disk m.m.

 • Inngå i team med medlemsoppfølgingsarbeid (nyutvikling fra høst 2020).

 • Foredrag og formidlingsvirksomhet

 • Aktivt nettverks- og prosjektarbeid med LEVEs faglige støttespillere og allianser.

 • Innhente oppdatert fagkunnskap om selvmord innen sorgstøtte og forebygging, samt være LEVEs faglige sparringspartner internt og eksternt.

 • Bistand og back-up ifm medlemsarbeid og alle nasjonale arrangementer i LEVE (landsmøtet, dagskonferanse, fylkeslagssamling, ledermøter, 20-års markering i 2021 o.l.)

 • Eventuelt skrive prosjektsøknader på sikt.

 • Det forventes at alle ansatte i LEVEs sekretariat deltar i daglige administrative gjøremål, slik som telefonring, post, kontorrutiner o.l.

Kvalifikasjoner
 • Utdanning på masternivå innen fagområder som helse/sosialfag, sosiologi, psykologi, pedagogikk, diakoni ol. Bred relevant erfaring kan kompensere for noe utdanning

 • Faglig erfaring fortrinnsvis fra selvmordfeltet, eller andre relevante sorgstøtte-arenaer.

 • Erfaring med undervisning, veiledning, arrangering av kurs – fortrinnsvis innen frivillig virksomhet, men også innen andre arenaer

 • God skrive- og formidlingskompetanse

 • Erfaring med foredragsvirksomhet og møteledelse

 • Erfaring med nettverkssamhandling eller samarbeidprosjekter

 • Erfaring med å skrive prosjektsøknader er et pluss, men ikke et krav

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

 • Selvgående, initiativrik, strukturert og systematisk er svært viktige egenskaper i sekretariatets nære og aktive samspill

 • Evne til ro, tålmodighet og til å håndtere variasjon mellom hektiske og roligere perioder

 • Være komfortabel med å søke kontakt og dialog ved større eksterne og interne sammenkomster og arrangementer, som representant for LEVE

 • Evne til nytenkning og bred fagforståelse, kombinert med ivaretakelse av trygghet og forutsigbarhet

 • Evne til teamarbeid/samarbeid med regionale og nasjonale aktører

 • God og empatisk kommunikasjon, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr
 • Mulighet til å forme egen stilling innenfor gitte rammer, med varierte oppgaver
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø i utvikling, støttet av et dyktig og engasjert landsstyre
 • Et godt fellesskap med engasjerte fylkeslagsledere og frivillige i hele landet
 • Et kunnskapsrikt fagnettverk
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom OTP (Obligatorisk tjenestepensjon)
 • 5 ukers ferie
Spørsmål om stillingen?

Terese Grøm 
Stillingstittel: Generalsekretær
Mobil: 951 28 850

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er en landsdekkende, frivillig organisasjon, etablert i 1999. LEVE har fylkeslag og lokal aktivitet i hele landet. Våre grunnverdier er åpenhet, fellesskap og samfunnsengasjement. LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.