Spørreundersøkelse om hvordan mennesker med psykiske vansker og/eller rusproblem opplever korona situasjonen

På kort tid har Norge opplevd store endringer på grunn av den pågående pandemien. Tilbud stenger eller endres, og hverdagen vår påvirkes i større og mindre grad. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (www.erfaringskompetanse.no) ønsker derfor å utforske hvordan mennesker som har egenerfaringer innen psykisk helse og/eller rus opplever denne situasjonen. Er det noe…

Publisert: 06. mai 2020

adult-beautiful-beauty-1458826

På kort tid har Norge opplevd store endringer på grunn av den pågående pandemien. Tilbud stenger eller endres, og hverdagen vår påvirkes i større og mindre grad.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (www.erfaringskompetanse.no) ønsker derfor å utforske hvordan mennesker som har egenerfaringer innen psykisk helse og/eller rus opplever denne situasjonen. Er det noe som er bedre? Verre? Føles det tyngre å takle situasjonen når man har de erfaringene man har, eller gjør disse erfaringene at du lettere takler situasjonen?

Det er viktig for oss å få vite så mye som mulig om hvordan mennesker med ulike typer egenerfaring innen psykisk uhelse og/eller rus opplever denne situasjonen, og vi håper derfor at så mange som mulig vil svare på undersøkelsen. Seniorrådgiver og forsker ved Erfaringskompetanse, Arnhild Lauveng, er ansvarlig for undersøkelsen.

Det er helt frivillig om en vil delta. Alle svar er helt anonyme, og vi vil ikke få vite hvem som svart på undersøkelsen.

Fordi dette er en aktuell situasjon må vi ha svarene innen 18. mai.

De oppsummerte svarene vil bli publisert på våre nettsider før sommeren, og vil også bli oversendt Helse- og omsorgsminister Bent Høie, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.