Bli med på Kittys solidaritetsmarsj i Trøndelag /Nordland

Marsjen starter søndag 21.juni på fylkesgrensen Trøndelag/Nordland og avsluttes i Steigen 25.juni og er undervegs innom 21 kommuner. Dette skriver Kitty selv om solidaritetsmarsjen: Som etterlatt etter selvmord har jeg gjort meg noen erfaringer og betraktninger. Det fins mange kunnskapshull, myter og tabuer fremdeles i samfunnet, selv om mye er endret med større åpenhet rundt…

Publisert: 18. juni 2020

kitty_6

Marsjen starter søndag 21.juni på fylkesgrensen Trøndelag/Nordland og avsluttes i Steigen 25.juni og er undervegs innom 21 kommuner.

Dette skriver Kitty selv om solidaritetsmarsjen:

Som etterlatt etter selvmord har jeg gjort meg noen erfaringer og betraktninger. Det fins mange kunnskapshull, myter og tabuer fremdeles i samfunnet, selv om mye er endret med større åpenhet rundt temaet.

For over et år siden fikk jeg ideen om å gå… og det har etterhvert blitt til en solidaritetmarsj, der jeg går i Nordland i 5 uker i sommer.

Jeg går i solidaritet med
– etterlatte etter selvmord
– de som ikke greide å leve
-de som sliter med selvmordstanker

Formålet med turen er å løfte disse vanskelige temaene opp i samfunnsdebatten. I egne prosesser, i møte med andre etterlatte, “normalsamfunnet”, helsevesen og andre som møter mennesker i kriser har jeg erfart at der er et stort behov for mer åpenhet og større forståelse. Dette er en del av mitt bidrag inn i et vanskelig tema.

Det er dessverre altfor mange som tar sitt liv hvert år både i Norge og i hele verden. Tilbake sitter etterlatte med ei ufattelig sorg, som inneholder mange tilleggsmerter. Det har i generasjoner blitt forsøkt tiet ihel, men den strategien fungerer dårlig i flg. statistikken..

Alle som ønsker det inviteres velkommen til å følge meg. Enten fysisk ved å gå, en dag eller to…. Kanskje dele ei kveldstund og den gode samtalen ved en bålvarme eller følge meg på FB-siden der jeg vil forsøke å legge ut daglige oppdateringer fra turen. Der finner dere også omtrentlig rute for hele solidaritetmarsjen. De som fysisk deltar må ta ansvar for seg selv, ha med egen mat, selv sørge for overnatting og evt skyss.

Grov skisse for turen: start Porten til Nord-Norge 21.juni, villmarksveien til Bleikvassli-Korgen-Mo i Rana, kystriksveien til Bodø-Moskenes-Lødingen-Steigen. Avslutning i Steigen 26.juli.

(Se egen presentasjon av ruta på FB-Siden)

Jeg har invitert LEVE Hemnes, LEVE Steigen, LEVE Nordland, Norske kvinners sanitetsforening avd Nordland og NKS avd Namsskogan og å være mine samarbeidspartnere på denne solidaritetmarsjen. NKS Nordland deler dette igjen med lokallag i hele Nordland, men jeg har dessverre ikke oversikt over de alle. Kanskje blir det arrangert lokale “markeringer” etter ruta, eller en melkrampe med saft og kaffe…

Jeg vil gå med ryggsekk, telt og sovepose, samt min hund. Noen steder vil jeg campe på åpne campingplasser, andre steder ved et høvelig sted. Undervegs vil det bli behov for proviantering, lading av mobil, transport gjennom de lengste tunnelene, -og det som måtte dukke opp. Satser på at utfordringer løses etterhvert.

Turen er ikke detaljplanlagt, og vil bli litt til underveis. Livet er heller ikke detaljplanlagt….

Så vil jeg rette en stor takk til alle som har hørt på meg og trodd på meg. Dere har alle tatt vel imot ideen, og på ulikt vis bidratt med å gi den vinger. Tusen takk!

I disse koronatider bes alle om å følge myndighetenes til enhver tid gjeldende smittevernhensyn ved deltakelse.

Trenger du noen akutt å prate med kan du ta kontakt med:
Mental Helse Hjelpetelefon 116 123
Kirkens SOS 22 40 00 40
Legevakt der du befinner deg.

Link til arrangementet på Facebook