Da moren til Marius tok sitt eget liv, opplevde han å få selvmordstanker

Da moren til Marius tok livet sitt, ble alt veldig vanskelig. Han visste ikke hva han skulle gjøre, og tenkte at å ende livet kanskje var løsningen for ham også? Men en venninne var der for ham, og det hjalp. Etterlatte ved selvmord har økt risiko for selv å få selvmordstanker. Tapet av et nært…

Publisert: 21. juni 2020

MariusGitar

Da moren til Marius tok livet sitt, ble alt veldig vanskelig. Han visste ikke hva han skulle gjøre, og tenkte at å ende livet kanskje var løsningen for ham også? Men en venninne var der for ham, og det hjalp.

Etterlatte ved selvmord har økt risiko for selv å få selvmordstanker. Tapet av et nært familiemedlem eller venn kan være så vanskelig å takle, at man som etterlatt får det veldig tungt eller til og med psykiske problemer. LEVE jobber både for å hjelpe etterlatte ved selvmord, og for å forebygge selvmord. Mange finner støtte i å møte andre som er i samme situasjon og som forstår hva man snakker om. Samtalegrupper, sorggrupper, seminarer og støtte fra likepersoner er tiltak som kan være verdifulle for den som er etterlatt.

Marius var bare 17 år da han mistet moren sin. Hun var den han alltid gikk til, så da hun tok livet sitt følte han at han ikke hadde noen å snakke med om vanskelige ting.  

Heldigvis hadde han en god venninne. De snakket mye om alt. Selv om hun ikke visste hva hun skulle si, så var det viktigste at hun var der for ham, og viste at hun så ham, brydde seg og og støttet ham over tid. For Marius hjalp det å tekste, snakke i telefon og å treffes. Han kunne lufte sine tanker og hun lyttet.

Ingen forventer at den støttende vennen skal kunne gi gode råd, eller være hobbypsykolog. Det kan til og med oppleves negativt når folk som ikke har opplevd det selv, har masse synspunkter og meninger. Men det å tørre å være der, lytte, ta imot, å dele de tunge tankene, kan være avgjørende. Når man letter sitt hjerte, setter ord på følelsene, slipper ut tankene, kan de føles mindre farlige og tyngende. Det kan også være starten på en prosess der man blir klar for å be om mer hjelp, f eks ved å be fastlegen henvise til relevante hjelpetilbud.

Marius venninne fikk ham inn i LEVE, hvor han kunne dele erfaringer med andre etterlatte, og oppleve at han ikke var alene om å føle og tenke slik han gjorde. Under kan du kan se en film om hvordan det er å være ung og etterlatt .

Hvor kan man få hjelp?
Fastlegen vet hvilke tilbud som finnes der du bor. Hvis det er krise, eller akutt fare for selvmord, så ring 113 eller gå til legevakta. Man kan gjøre det selv, eller en venn eller et familiemedlem kan gjøre det for deg.

Det er viktig å huske på at ingen har ansvaret for et annet menneskes liv, men man kan være der og vise at man støtter og bryr seg. Det kan være det som åpner døren for å be om hjelp.

Husk på ingen har ansvar for et annet menneskes liv, men man kan vise at man ser, lytter og bryr seg.

Dette er en av flere filmer i det selvmordsforebyggende prosjektet «Jeg valgte livet» som er støttet av Stiftelsen Dam.