Regjeringen har lyttet

Regjeringen vil innføre en nullvisjon for selvmord i Norge. Nullvisjonen skal gjelde for hele samfunnet. LEVE har fått gjennomslag for flere saker. Nullvisjonen lanseres i den nye nasjonale handlingsplanen for selvmordsforebygging som legges fram i september. Handlingsplanen er et resultat av et godt og nært samarbeid på tvers av organisasjoner, departementer og fagmiljøer, inkludert LEVEs…

Publisert: 19. juni 2020

AdobeStock_329750347 (1)

Regjeringen vil innføre en nullvisjon for selvmord i Norge. Nullvisjonen skal gjelde for hele samfunnet. LEVE har fått gjennomslag for flere saker.

Nullvisjonen lanseres i den nye nasjonale handlingsplanen for selvmordsforebygging som legges fram i september. Handlingsplanen er et resultat av et godt og nært samarbeid på tvers av organisasjoner, departementer og fagmiljøer, inkludert LEVEs innspill i kraft av etterlatte og berørtes stemmer.

En nullvisjon skal bidra til at selvmordsforebygging prioriteres høyere og til å tydeliggjøre vårt felles ansvar og langsiktige forpliktelse.

– En nullvisjon er en verdi. Det er en visjon vi ikke skal tape av syne selv om veien dit er lang og krevende. Vi må arbeide ut fra at vi ikke har noen å miste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen skriver blant annet at arbeidet for å forebygge selvmord hører hjemme i alle samfunnssektorer og at det viktigste forebyggende arbeidet skjer i andre sektorer enn helse. Inkluderende lokalsamfunn, trygge arbeidsplasser og skoler der alle barn blir sett og hørt, er viktig for at vi skal trives og ha det bra, mener regjeringen. 

– LEVE har deltatt i flere av regjeringens arbeidsgruppemøter i prosessen og er svært glad for å bli lyttet til i forbindelse med dette arbeidet. Vi mener det er avgjørende for handlingsplanen at de nasjonale myndighetene har prioritert arbeidet med en nullvisjon, og det har vi vært tydelige på hele veien. Vi fått gjennomslag for flere temaer som vi er opptatt av og har fått synliggjort betydningen av god oppfølging av etterlatte ved selvmord, understreker generalsekretær i LEVE, Terese Grøm. 

Les mer på Regjeringen.no

De overordnede målene er følgende:

  • Mål 1: Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet
  • Mål 2: Trygg kommunikasjon om selvmord på fysiske og digitale arenaer
  • Mål 3: Begrenset tilgang til metode
  • Mål 4: God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko
  • Mål 5: Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord
  • Mål 6: Bedre forekomsttall, styrket forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging

Regjeringen venter å lansere handlingsplanen 10. september og LEVE vil komme tilbake med mer informasjon i forbindelse med dette.