Vikar for kommunikasjonskonsulent/Unge LEVE

Vi har nå, etter en lang og god prosess, engasjert Catharina Heide Amundsen som vikar for Veronica Poer når hun går ut i barselpermisjon i begynnelsen av september. Veronica har i dag en 50% stilling som  kommunikasjonskonsulent for LEVE. I tillegg har vi lagt til en 50% midlertidig stilling for Unge LEVE i vikarrollen, slik…

Publisert: 24. juni 2020

foto-cha

Vi har nå, etter en lang og god prosess, engasjert Catharina Heide Amundsen som vikar for Veronica Poer når hun går ut i barselpermisjon i begynnelsen av september. Veronica har i dag en 50% stilling som  kommunikasjonskonsulent for LEVE. I tillegg har vi lagt til en 50% midlertidig stilling for Unge LEVE i vikarrollen, slik at vi har en vikar på kommunikasjon/Unge LEVE i 100% stilling i perioden 1.1.20-30.6.21.

Catharina er 32 år, er fra Halden og har utdanning bl.a. innen filmproduksjon, digital kultur og sosial og personlighetspsykologi. Hun har jobbet freelance de senere årene, med ansvar for større prosjekter som Fargespill, Barnas Verdensdager, internasjonale Bufdir-prosjekter med ungdom samt prosjekter for TV2, Monster og Filmfarms. Organisering og organisasjons/prosjektutvikling er noe av det hun liker best, og vet hva som skal til fra smått til stort. Hun har bidratt ved mye forskjellig, for eksempel ledet oppstart av kulturSFO for barn og unge i Halden, og jobbet som konsulent for enhet kultur, team barn og unge i Sarpsborg kommune.

Catharina Heide Amundsen (Photo: Malin Lystad)

Catharina har også vært skribent for nettmagasinet Kandusi, og har bred og god erfaring med (og liker!) søknadsskriving, research på tilskuddsordninger, samt å arrangere større samlinger fra A til Å – hvilket lover godt for Unge LEVE det kommende året. Nasjonal ungdomssamling vil på ny arrangeres våren 2021. Catharina vil overta håndteringen av Facebook og sosiale medier for LEVE og Unge LEVE, og vil fortsette digital bistand for organisasjonen internt og eksternt, mens Veronica er i barselpermisjon. Catharina vil sitte i sekretariatet og starter mandag 3. august, slik at hun og Veronica får god opplæringstid sammen i en overgangsperiode.

Vi ønsker Catharina hjertelig velkommen til oss!