Webinar med oppfølgingskurs for likepersoner og sorggruppeledere.

Webinaret vil inneholde bl.a: Hvordan er det for deg å være likeperson? Hvordan er det for deg å være sorggruppeleder? Hvordan tar du vare på deg selv når du møter mye smerte og historier som du kanskje kjenner deg igjen i? Vi skal lære mer om komplisert sorg Viktigheten og betydningen av å bruke veilederen…

Publisert: 30. juni 2020

oppfolgingskurs

Webinaret vil inneholde bl.a:

  • Hvordan er det for deg å være likeperson?
  • Hvordan er det for deg å være sorggruppeleder?
  • Hvordan tar du vare på deg selv når du møter mye smerte og historier som du kanskje kjenner deg igjen i?
  • Vi skal lære mer om komplisert sorg
  • Viktigheten og betydningen av å bruke veilederen sin
  • Diskusjon og erfaringsutveksling – hvis vi får tid

 

Informasjon og link til påmelding vil publiseres på LEVEs nettsider i august.

RITA SMÅVIK, RVTS Midt
Rådgiver, psykiatrisk sykepleier, master i helsevitenskap

Fagområde:
– Forebygging av selvmord og selvskading
– Barn og vold

Ola Robertsen, RVTS Nord
Spesialkonsulent

Fagområder:
– Forebygging av selvmord og selvskading
– Forebygging i kommunen
– FN/NATO-veteraner
– Pakkeforløp psykisk helse og rus
– Forebygging i spesialisthelsetjenesten
– Berørte og etterlatte
– Traumatisk stress