Webinaret vil inneholde bl.a:

  • Hvordan er det for deg å være likeperson?
  • Hvordan er det for deg å være sorggruppeleder?
  • Hvordan tar du vare på deg selv når du møter mye smerte og historier som du kanskje kjenner deg igjen i?
  • Vi skal lære mer om komplisert sorg
  • Viktigheten og betydningen av å bruke veilederen sin
  • Diskusjon og erfaringsutveksling – hvis vi får tid

 

Informasjon og link til påmelding vil publiseres på LEVEs nettsider i august.

RITA SMÅVIK, RVTS Midt
Rådgiver, psykiatrisk sykepleier, master i helsevitenskap

Fagområde:
– Forebygging av selvmord og selvskading
– Barn og vold

Ola Robertsen, RVTS Nord
Spesialkonsulent

Fagområder:
– Forebygging av selvmord og selvskading
– Forebygging i kommunen
– FN/NATO-veteraner
– Pakkeforløp psykisk helse og rus
– Forebygging i spesialisthelsetjenesten
– Berørte og etterlatte
– Traumatisk stress

Tilbake