Før sommerferien gjennomførte LEVE ansettelsesprosessen for stillingen som fag- og frivillighetskonsulent. Vi er glade for å kunne informere om at stillingen er besatt av Birte Skjelten.
 
Birte Skjelten er 32 år og kommer fra Sykkylven. Birte er sykepleier og har jobbet ved AMK-Oslo (Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral) siden 2015. De tre første årene ved AMK var hun i 100% stilling som Medisinsk Operatør (operatør for 113-telefonen), mens hun siden 2018 har jobbet 20% som Medisinsk Operatør og 80% som fagutvikler innen prehospital akuttmedisin.
 
Birte har opparbeidet seg god erfaring med undervisning, foredrag, veiledning og planlegging/gjennomføring av kurs. Hun er godt kjent både med administrativt arbeid og å støtte mennesker i akutt krise, slik som pårørende ved selvmord eller selvmordsforsøk, og i sorgsituasjoner. Før AMK jobbet hun bl.a. ved Oslo kommunale legevakt (observasjonsposten og overgrepsmottaket), OUS (regional avdeling for spiseforstyrrelser), ved sykehjem i Sykkylven, samt ved kreftavdelingen ved St Olavs Hospital. Omsorgsrollen overfor pasienter og pårørende har vært en stor og viktig del av hennes virke.
 
Birte liker godt å bidra ved etablering av systemer og struktur, og har med seg god erfaring fra spesielt AMK når det gjelder dokumentasjon, rutiner og kvalitetssikring for henvendelser og aktivitet. Hun har også god erfaring med frivillighet fra ulike verv og fra rollen som besøksvenn i Røde Kors.
 
Birte starter i stillingen som fag- og frivillighetskonsulent 1. oktober 2020. Vi ønsker henne hjertelig velkommen!

Tilbake