Påmeldingen er åpen: Oppfølgingskurs for likepersoner, sorggruppeledere og veiledere – Webinar

Velkommen til oppfølgingskurs!  Dette kurset er for deg som allerede er likeperson eller sorggruppeleder, og for deg som er veileder. Kurset er delt opp i to deler, og vil ta for seg temaer som:  Hvordan er det for deg å være likeperson? Hvordan er det for deg å være sorggruppeleder? Hvordan tar du vare på…

Publisert: 14. september 2020

oppfolgingskurs

Velkommen til oppfølgingskurs! 

Dette kurset er for deg som allerede er likeperson eller sorggruppeleder, og for deg som er veileder. Kurset er delt opp i to deler, og vil ta for seg temaer som: 

 • Hvordan er det for deg å være likeperson?
 • Hvordan er det for deg å være sorggruppeleder?
 • Hvordan tar du vare på deg selv når du møter mye smerte og historier som du kanskje kjenner deg igjen i?
 • Vi skal lære mer om komplisert sorg
 • Viktigheten og betydningen av å bruke veilederen sin
 • Diskusjon og erfaringsutveksling – hvis vi får tid

Webinaret vil gå over to kvelder, med en varighet på 2 timer, inkludert en 15 minutters pause. 

Da det er ønskelig med god dialog med deltakere, har vi delt den første kvelden i to, med maks 15 deltakere pr. kveld.  

Man kan derfor velge mellom to ulike datoer: 

 • 29.oktober klokken 19:00 – 21:00
 • 12.november klokken 19:00 – 21:00

Denne første kurskvelden har følgende program:

 • Hvordan er det for deg å være likeperson/sorggruppeleder?
 • Hvordan tar du vare på deg selv?

 

Den andre kvelden foregår i fellesskap, og finner sted

19.november klokken 19:00 – 21:00

Programmet her består av:

 • Komplisert sorg
 • Betydningen av å bruke veileder som likeperson
 • Diskusjon og erfaringsutveksling

 

 

Webinaret er først og fremst for likepersoner og sorggruppeledere, og disse vil ha førsteprioritet. Men også veiledere kan melde seg på, og vil få plass hvis det er ledig. 

Ved påmelding vil man få en bekreftelse i etterkant, på om man har fått plass, og hvilken av de første kursdagene man har fått plass på. 

 

Påmeldingen finner du her.

Frist for påmelding er søndag 11.oktober.

RITA SMÅVIK, RVTS Midt
Rådgiver, psykiatrisk sykepleier, master i helsevitenskap

Fagområde:
– Forebygging av selvmord og selvskading
– Barn og vold

Ola Robertsen, RVTS Nord
Spesialkonsulent

Fagområder:
– Forebygging av selvmord og selvskading
– Forebygging i kommunen
– FN/NATO-veteraner
– Pakkeforløp psykisk helse og rus
– Forebygging i spesialisthelsetjenesten
– Berørte og etterlatte
– Traumatisk stress