650 selvmord i Norge i 2019

Pressemelding                                                                                           Oslo, 17.12.2020    Liten nedgang i selvmordstall   – Reduksjonen…

Publisert: 17. desember 2020

Skjermbilde 2020-08-28 kl. 11.15.00

Pressemelding                                                                                           Oslo, 17.12.2020

  

Liten nedgang i selvmordstall

 

– Reduksjonen av antall selvmord fra 2018 til 2019 er minimal. Nullvisjon for selvmord må bli førende for varig og tydelig nedgang i årene fremover, sier Terese Grøm, generalsekretær i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

  

I dag publiserte Folkehelseinstituttet statistikken for dødsårsaker i 2019. Antall selvmord har gått noe ned fra 674 selvmord i 2018 til 650 selvmord i 2019. Differensen er så liten at det er ingen tvil om at arbeidet med å implementere den nye handlingsplanen for selvmordsforebygging må ha høy prioritet i tiden fremover. Spesielt i én aldersgruppe har tallet økt.

– Antall selvmord i 2019 viser en tydelig økning i aldersgruppen 25-29 år, fra 47 i 2018 til 63 i 2019, og fortsatt er menn spesielt utsatt, sier Terese Grøm, generalsekretær i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

 

LEVE har tidligere påpekt betydningen av lavterskeltilbud der menn er synlig representert i hjelpeapparatet, slik som flere helsebrødre blant helsesykepleiere. Det økonomiske kriseaspektet bør også løftes mye tydeligere frem. Vi vet at selvmordsrisikoen øker når økonomiske problemer kommer på toppen av fysisk og psykisk sykdom.

 

Fokus på varig nedgang

Det er også enkelte positive tendenser i statistikken for 2019. I aldergruppen 50-54 år har antall selvmord gått ned fra 77 til 61, fra 2018 til 2019. Blant menn i aldersgruppen 65-69 år har tallet blitt redusert fra 33 til 24. Likevel er endringene fra år til år små og kanskje tilfeldige.

 

– Pandemi, isolasjon, ensomhet og økonomiske problemer gjør at rask iverksettelse av tiltak i handlingsplanen må til fremover, spesielt at kommunene synliggjør hjelpetilbud der folk bor. Samtidig må vi holde fokus på det systematiske og langsiktige selvmordsforebyggende arbeidet fremover, for å få varig nedgang i selvmordstallene, sier Grøm.

 

VISUELL STATISTIKK FINNER DU HER