Familiesamling – fortsatt ledige plasser

Familier med barn og ungdom inviteres til god ivaretakelse, gode opplevelser, kurs og aktiviteter sammen med andre som har opplevd å miste en av sine nære Viken senter: torsdag 16. – søndag 19. september 2021 Modum Bad:  fredag 15. – søndag 17. oktober 2021 (Denne samlingen er dessverre fullbooket) Viken senter og Modum Bad er nasjonale…

Publisert: 29. juni 2021

friends-3614311_1920
Familier med barn og ungdom inviteres til god ivaretakelse, gode opplevelser, kurs og aktiviteter sammen med andre som har opplevd å miste en av sine nære

Viken senter: torsdag 16. – søndag 19. september 2021
Modum Bad:  fredag 15. – søndag 17. oktober 2021 (Denne samlingen er dessverre fullbooket)

Viken senter og Modum Bad er nasjonale tilbydere av familiesamlinger for etterlatte ved selvmord. Samlingene er et samarbeid mellom Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), Viken Senter og Modum Bad.

Vi tilbyr to samlinger i 2021 for familier med barn og ungdommer, der hovedfokus er barnas sorgreaksjoner og behov når de har mistet et familiemedlem i selvmord. I år er tilbudet for familier som mistet en av sine for mer enn ett år siden.

Egenandel per familie kr. 900,- (medlem i LEVE) – kr. 1500,- (ikke medlem i LEVE)

PROGRAM OG INNHOLD
Programmet består av en blanding av undervisning, aktiviteter og gruppesamlinger tilpasset de ulike aldersgruppene. Det sosiale fellesskapet er en viktig del av samlingen som ledes av likepersoner og fagpersoner. Målet er å styrke familiens selvfølelse, samspill og mestringsstrategier når et selvmord rammer.

Vi legger til rette for et innhold som både gir faglig hjelp og støtte, avkobling og gode opplevelser.

Fellesskapet med andre etterlatte etter selvmord som har lignende bekymringer, følelser og opplevelser som deg og din familie, kan virke helende i bearbeidelse av sorgen og livet etter tapet. Det er også hva LEVEs familiesamlinger handler om: lindrende felleskap, varme, forståelse og gjenkjennelse, sammen med god faglig ivaretakelse. Program for samlingen vil bli lagt ut senere.

Familiesamlingene er landsdekkende og holdes på Viken senter i Bardu og på Modum Bad i Vikersund.

 

Viken senter: torsdag 16. – søndag 19. september 2021

Påmeldingsfrist: 15. august 2021
Har du spørsmål, send e-post til  Janne-Monica A. Kaarigstad
eller telefon 77 18 99 00 tast 2/924 27 527

Gå inn på www.vikensenter.no – les mer om samlingen og meld deg på!

 

Modum Bad:  Fredag 15. – søndag 17. oktober 2021 (samlingen er fullbooket)

Har dere spørsmål, send e-post til Jorunn Tangen Hole eller ring 32 74 94 00

Gå inn på www.kildehuset.no – les mer om samlingen og meld deg på!