OPS!-kurs

Mange kan bidra til å forebygge selvmord. Kurset gir økt oppmerksomhet på selvmordstanker og verktøy for hvordan du kan gi innledende hjelp. Varighet: Fire timer. Målgruppe: Alle over 18 år. På kurset lærer du å: bevege deg forbi holdningsbarrierer som gjør at du ikke oppdager, avfeier eller unngår signaler på selvmordstanker oppdage mennesker med selvmordstanker bruke…

Publisert: 24. august 2021

shallow-focus-photography-of-yellow-sunflower-field-under-1169084
Mange kan bidra til å forebygge selvmord. Kurset gir økt oppmerksomhet på selvmordstanker og verktøy for hvordan du kan gi innledende hjelp.
Varighet: Fire timer.
Målgruppe: Alle over 18 år.
På kurset lærer du å:
  • bevege deg forbi holdningsbarrierer som gjør at du ikke oppdager, avfeier eller unngår signaler på selvmordstanker
  • oppdage mennesker med selvmordstanker
  • bruke de fire trinnene: fortell, spør, lytt og sørg for sikkerhet til å hjelpe personen med selvmordstanker i kontakt med en som kan gi førstehjelp ved selvmordsfare/videre hjelp 
Kurset bruker ulike læringsmetoder som forelesning, film, diskusjon og praktiske øvelser.
OPS! undervises av godkjente kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen safeTALK.
På onsdag startet kursene i Nordland.
Først ut, var lærere og ledere ved Mellomåsen skole i Bodø. 23 i tallet.
Kurset ble avholdt i lokalene til Nordland Kultursenter.
Kursledere:
Lillian S. Haukland og Marit J. Ra
På torsdag stod Oppeid i Hamarøy for tur.
Knut Hamsund videregående skole. Også her bestod deltakerne av lærere og ledere.
Kurset hadde 37 deltakere, og ble avholdt på Hamsundsenteret.
Kursledere:
Josef Dalgren og Marit J. Ra