Pappanettverket starter opp igjen

HØSTENS PROGRAM: 8. september. Innleder Henning Herrestad, filosof, nestleder RVTS Øst, sorggruppeleder, arbeidet mye med selvmord og kriser. 6.oktober. Innleder Oddbjørn Sandvik, psykolog, mange års erfaring med selvmord og sorgbearbeidelse. 3.november. Innleder Morten Finckenhagen, lege, etterlatt, mindfullness-instruktør. 1. desember. Innleder Aksel Øhrn, tidligere leder av Sorgtjenesten i Fransiskushjelpen, arbeidet i mange år med sorg og…

Publisert: 30. august 2021

father-2770301_1920
HØSTENS PROGRAM:

8. september. Innleder Henning Herrestad, filosof, nestleder RVTS Øst, sorggruppeleder, arbeidet mye med selvmord og kriser.

6.oktober. Innleder Oddbjørn Sandvik, psykolog, mange års erfaring med selvmord og sorgbearbeidelse.

3.november. Innleder Morten Finckenhagen, lege, etterlatt, mindfullness-instruktør.

1. desember. Innleder Aksel Øhrn, tidligere leder av Sorgtjenesten i Fransiskushjelpen, arbeidet i mange år med sorg og hjelp og støtte til mennesker i ulike livskriser.

Alle møtene starter kl 19:00.

Vi holder til hos Link Oslo, Kirkeveien 61 (ved postkontoret) i 6.etasje.

Det blir lett servering.

 

Hvem er vi

Pappanettverket består i dag av omlag 20 menn som har mistet barn i selvmord. Det kommer stadig flere til etter hvert som dette blir kjent.

Vi er en frittstående, åpen gruppe, uten medlemmer, med tilknytning til LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

 

Målet

Målet vårt er å gi deg som har mistet barn i selvmord, påfyll og en arena der vi deler opplevelser og følelser etter selvmordet, for trøst, håp og fremtidstro i samvær med andre menn.

Vi har følgende tilbud:

Åpne møter

Faste samtalegrupper

Likepersonsamtale

 

Åpne møter

Vi har lokaler hos LinkOslo på Majorstua og ønsker å arrangere 1 åpent møte i måneden fra kl 19-21. Vi ser for oss ca. 1 time med innledning og samtale i fellesskap, så mer fri prat i en kafesetting resten av tiden, men her er vi fleksible og tar vi det litt som det kommer.

Tema vil dreie seg om blant annet:

–          følelser rund selvmordet (som sorg, savn, tap, skyld, skam)

–          hvordan forholde seg til de vonde følelsene

–          praktiske råd og metoder

–          ensomhet

–          tanker rundt døden

–          forholdet til venner og familie

–          forholdet til partner

–          hvordan komme videre uten å glemme

–          hvordan finne glede igjen

 

Faste samtalegrupper

Dersom det er ønskelig vil vi også sette i gang faste samtalegrupper som strekker seg over 1 år. Disse vil bli ledet enten av en fagperson eller en erfaren likeperson. Ta kontakt dersom du ønsker å høre mer om dette.

 

Likepersonsamtaler

Ta kontakt dersom du ønsker en samtale med noen av oss som har påtatt seg å være likeperson.

 

Kontaktinfo:

Jon Schultz: 91 70 75 00 / [email protected]

 

Til slutt

Vi vet alle at å miste et barn i selvmord er brutalt, svært krevende og innebærer sorg og savn som vil være med oss for all tid.

Vi som står bak Pappanetteverket vet – av egen erfaring –  at å treffe andre menn som er opplevd det samme er en viktig kilde ut av det mørkeste.