Får kjendishjelp til selvmordsforebygging

– Psykisk helse angår oss alle. Å gi ungdom verktøy for å takle helt vanlige psykiske belastninger er noe av det viktigste vi kan gjøre innen forebygging av psykisk uhelse og selvmord. Det sier Veronica Poer, prosjektleder og initiativtaker til prosjektet “Best før og etter”. På oppdrag fra fylkeskommunen og i samarbeid med Unge LEVE…

Publisert: 08. oktober 2021

Veronica.Poer_PB

– Psykisk helse angår oss alle. Å gi ungdom verktøy for å takle helt vanlige psykiske belastninger er noe av det viktigste vi kan gjøre innen forebygging av psykisk uhelse og selvmord.

Det sier Veronica Poer, prosjektleder og initiativtaker til prosjektet “Best før og etter”. På oppdrag fra fylkeskommunen og i samarbeid med Unge LEVE i Vestfold og flere andre samarbeidspartnere, møter Poer hundrevis av ungdom i den videregående skolen for å veilede dem i en hverdag preget av følelser i sving. Informasjonen har hun samlet på en helt ny nettside som lanseres på verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.

Nettsiden er den første av sitt slag i Norge og samler informasjon om de psykiske helsetilbudene for ungdom i kommunene i Vestfold og Telemark. Målet er å gjøre det lettere å finne informasjon om lavterskeltilbud og tilgjengeliggjøre informasjon om hvordan man kan hjelpe seg selv eller andre.

Støtte fra kjendis-Norge

Flere kjendiser bidrar med egne råd og erfaringer i informasjonen som nå gjøres tilgjengelig for alle. Både Henriette Steenstrup, Thomas Seltzer, “Helsesista”, Olaf Tufte m.fl deler personlige refleksjoner om å håndtere følelser. Det har blitt godt mottatt av ungdommen.

– Det fine med å ha med kjendisene egne råd til å ta vare på sin psykiske helse er at vi får gjort budskapet om at alle har en psykisk helse enda tydeligere. Kjendisene bidrar også med å spre godt humør inn i et alvorspreget tema, forteller Poer.

Hjermann: Gir de rette verktøyene

Både oppdragsgiveren i fylkeskommunen og fagmiljøene roser den nye satsingen.

– Nettsida, som nå lanseres, formidler viktig kunnskap og informasjon på ett sted. Det gjør at det er enklere å ta kontakt for dem som trenger å snakke med noen. Det gjør også at kunnskap om psykisk er enklere tilgjengelig. Arbeidet som Unge LEVE gjør er av svært stor betydning, sier Kjersti Ulriksen, seksjonsleder for folkehelse og livsmestring i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hun får støtte av Reidar Hjermann, psykologspesialist ved BUP og tidligere barneombud, som mener at nettsiden gir svaret på mange av spørsmålene unge har i dag.

– Ikke bare kan dere selv finne frem i jungelen av ulike hjelpetilbud. Informasjonen på denne nettsiden vil i mange tilfeller gi dere de rette verktøyene til å begynne å nøste i hva det er som skjer med dere når ubegripelige følelser og tanker blir et problem i hverdagen, sier Hjermann.

Du finner nettsiden her: https://www.psyktglad.no/

– Jeg opplever en generell mangel på kunnskap om hvordan den psykiske helsen vår fungerer og hvordan vi kan ta vare på den. Akkurat som den fysiske helsen, må den trenes, pleies og vedlikeholdes. Det er et viktig budskap i mitt foredrag, legger prosjektleder Veronica Poer til.

Oppfordrer til langsiktig satsing

Selv om prosjektet har løftet arbeidet med psykisk helse i regionen betydelig, er kontinuitet viktig, mener Poer. Hun er selv etterlatt ved selvmord, og har opplevd at hjelpeapparatet ikke alltid klarer å tilby etterlatte ved selvmord og pårørende den hjelpen de trenger.

– Vestfold og Telemark, og andre fylker i Norge, trenger en koordinator innen psykisk helse, selvmordsforebygging og ettervern, slik at tilbudene blir mer tilgjengeliggjort, utviklet og styrket i tråd med de behov som er i den enkelte kommune. Det er neste steg, nå har vi tatt et første skritt på veien og det lover bra, sier Poer.

 

Faktaboks:

Best før og etter

Prosjekt (2018-2024) innen folkehelse og selvmordsforebygging rettet mot ungdom og ansatte ved skoler i Vestfold og Telemark. Skolebesøk, minikurs for ansatte ved skolene og ny nettside med informasjon om psykiske helsetilbud for ungdom er sentralt i prosjektet.

Finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune og driftet av prosjektleder Veronica Poer/Unge LEVE i Vestfold.

Samarbeid med Kirkens SOS, med innspill og støtte fra Fagrådet for selvmordsforebygging i Vestfold og Telemark. Faglig støttet av RVTS Øst.

www.psyktglad.no

page2image4901888

Unge LEVE

Ungdomstilbud for etterlatte og berørte av selvmord mellom 16 og 35 år. Unge LEVE er et fellesskap, hvor unge berørte kan oppleve samhold og et «pusterom», i og med at alle deltar med lignende forutsetninger.

www.leve.no/ungeleve

page2image4901696

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LEVE er en landsdekkende organisasjon. LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

www.leve.no

page2image4902080

Veronica Poer

Prosjektleder for Best før og etter, sitter i Fagråd for selvmordsforebygging i Vestfold og Telemark og har siden 2015 arrangert samtalegrupper for unge etterlatte ved selvmord.
Ansatt som kommunikasjonskonsulent for LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Poer har holdt foredrag om å være ung og etterlatt ved selvmord være ung etterlatt for bl.a. Universitetet i Sørøst-Norge (USN), RVTS og interkommunale kriseteam. Poer har også forelest om hvordan man kan støtte barn og ungdom som har mistet nære pårørende på USN. Hun har selv mistet sin far i selvmord i 2013.