Digitale sorggrupper i samarbeid med Fransiskushjelpen

Når noen som står en nær dør, er det ulike måter å reagere på. Du kan for eksempel reagere med sinne, frykt for fremtiden, uro, skam, energitap, fysiske smerter, konsentrasjons – og hukommelsesvansker. Erfaringer med sorg er en del av det å leve, men ubearbeidet sorg kan føre til alvorlige senvirkninger dersom en ikke får tid…

Publisert: 01. mars 2022

Lyset du treng finst...-2

Når noen som står en nær dør, er det ulike måter å reagere på. Du kan for eksempel reagere med sinne, frykt for fremtiden, uro, skam, energitap, fysiske smerter, konsentrasjons – og hukommelsesvansker. Erfaringer med sorg er en del av det å leve, men ubearbeidet sorg kan føre til alvorlige senvirkninger dersom en ikke får tid og ro til å komme seg igjennom de følelser, tanker og reaksjoner som følger all sorg.

En god hjelp til sorgbearbeidelse kan være å gå i sorggruppe. Der vil du møte andre som forstår noe mer om hva du kjenner på av sorg og smerte. Mange i sorg synes dette kan være en god støtte i sin egen sorgprosess.  

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon i Oslo som har bred og solid erfaring på sorgstøttefeltet. De holder både fysiske og digitale sorggrupper for flere ulike typer tap. Fransiskushjelpen har fått midler til dette prosjektet fra Dam-stiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Selv om digitale sorggrupper kan virke litt uvant, har vi veldig gode erfaringer med dette. Mange opplever en nærhet til gruppen selv om det er digitalt.

Vi skal nå i gang med følgende grupper: 

  • Etterlatte etter selvmord som har mistet partner, plass til fem deltagere. 
  • Unge etterlatte etter selvmord i aldersgruppen 25-35 år, plass til fem deltagere.  

Begge gruppene har oppstart i slutten av mars med en varighet ut juni. Det er førstemann til mølla, påmelding sendes på e-post til Gry Fjeldet [email protected]  innen 23. mars.