Leve Hordaland starter opp sorggrupper torsdag 20. oktober kl. 17.30 til kl. 19.00. Deretter hver torsdag til og med 8 desember. Samme tid og sted. Så blir det to ganger i januar med oppstart 5. januar og avslutning 12 januar. Vi har møterom sentralt i Bergen. Alle som får plass blir kontaktet av sorggruppeleder for en samtale før oppstart Bindende påmelding til [email protected], innen 20. september, man betaler en engangssum på kr 500.

Påmelding til: [email protected]   

Tilbake