Kjære helse- og omsorgsminister

Til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol   I et intervju med bladet Sykepleien lover statssekretær Karl Kristian Bekeng at Helse- og omsorgsdepartementet skal evaluere ordningen med «ikke møtt»-gebyrer, men kan ikke si når. Dette mener vi ikke er godt nok. I samråd med organisasjonene som har gitt sin støtte til dette brevet anmoder vi deg om å instruere…

Publisert: 11. oktober 2022

annie-spratt-44NfM6KnQx0-unsplash

Til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol  

I et intervju med bladet Sykepleien lover statssekretær Karl Kristian Bekeng at Helse- og omsorgsdepartementet skal evaluere ordningen med «ikke møtt»-gebyrer, men kan ikke si når. Dette mener vi ikke er godt nok. I samråd med organisasjonene som har gitt sin støtte til dette brevet anmoder vi deg om å instruere helseforetakene til å frafalle alle ubetalte ikke-møtt gebyrer for personer med psykisk helse- og rusutfordringer inntil rapporten fra Ukom er gjennomgått og anbefalingene iverksatt. 

Hvis noen som er psykisk syk eller har rusutfordringer ikke møter til avtalen sin forventer vi at de blir møtt med omsorg og ekstra oppfølging, ikke med inkassokrav.   

I en tid der langt flere har behov for psykisk helsehjelp, både blant barn, unge og voksne og i en tid der alt blir dyrere ser LEVE dette som et sentralt og konkret virkemiddel for å redde liv.  

Mener den sittende regjeringen alvor med det selvmordsforebyggende arbeidet og en nullvisjon for selvmord, så er dette et helt konkret tiltak som vil redde liv gjennom vinteren.  

Vi stiller gjerne opp for å snakke mer om dette i nærmeste fremtid.   

Med vennlig hilsen 

Einar Jakobsen, styreleder i LEVE og 
Knut Harald Ulland, generalsekretær i LEVE 

 

Brevet støttes av:

  • Mental Helse
  • Mental Helse Ungdom
  • Kirkens SOS
  • Bipolarforeningen Norge
  • Erfaringssentrum
  • Unge LEVE

Illustrasjonsfoto: Annie Spratt/ Unsplash