Eldre menn og selvmord

“Dette er et tungt å vanskelig tema å ta opp, men vi har likevel valgt å gjøre det fordi det er så viktig for fordi det finnes hjelp både til dem som sliter og deres pårørende.” Slik innledet radioverten innslaget. Å miste en pappa Lise Brenna delte erfaringer fra da faren hennes tok livet sitt,…

Publisert: 10. november 2022

Foto: Matt Bennett/ Unsplash

“Dette er et tungt å vanskelig tema å ta opp, men vi har likevel valgt å gjøre det fordi det er så viktig for fordi det finnes hjelp både til dem som sliter og deres pårørende.”

Slik innledet radioverten innslaget.

Å miste en pappa

Lise Brenna delte erfaringer fra da faren hennes tok livet sitt, 76 år gammel. Om hvordan han gradvis fikk sterkere ryggsmerter og mistet livskraften. Og om hvordan de som familie og pårørende ikke fikk noen oppfølging fra kommune eller lokale helse-instanser. Og hvor viktig LEVE har vært for henne som etterlatt.

Årsaker og sammenhenger

Knut Harald Ulland ble spurt om årsaken til de høye selvmordstallene blant eldre menn.

– Som med alle selvmord og kategorier av mennesker, alder eller livssituasjon finnes det ikke én forklaring på hvorfor noen tar livet sitt. Slik er det også med eldre menn som tar livet sitt, sa Ulland og fortsatte

Mange eldre kan bli påvirket av hvordan vi som samfunn snakker og tenker om eldre mennesker. De får mindre plass og blir mindre hørt. I tillegg mister mange håpet ved at de ikke opplever å få anstendig hjelp når de trenger det.

Særlig eldre menn kan lide under overgangen fra alltid å ha vært selvgående og kunne klare seg selv til å klare mindre. Eldre menn i dag er av en generasjon som ikke har snakket mye om følelser. En konsekvens av dette er at man biter angst og uro i seg og det kan være krevende å være i live, rett og slett, sa Ulland og avsluttet med en oppfordring:

Selvmordstallene er for høye og det er et samfunnsproblem som angår mange. Kurs i selvmordsforebygging bør bli like naturlig som førstehjelpskurs.

Hør hele innslaget her: https://radio.nrk.no/serie/frokostradio/PLUV01022422