Velkommen til 7-ukers introduksjonskurs i Mindfulness

Vi har gleden av å invitere deg til et introduksjonskurs i Mindfulness over 7 uker med oppstart siste halvdel av januar. Vi vil komme tilbake til eksakt dag og sted straks dette er på plass. Hva er mindfulness? Mindfulness er en metode for stressmestring, selvinnsikt og selvutvikling som på norsk gjerne kalles Oppmerksomt nærvær. Metoden…

Publisert: 24. november 2022

Lyset du treng finst...-2-kopi 3

Vi har gleden av å invitere deg til et introduksjonskurs i Mindfulness over 7 uker med oppstart siste halvdel av januar. Vi vil komme tilbake til eksakt dag og sted straks dette er på plass.

Hva er mindfulness?

Mindfulness er en metode for stressmestring, selvinnsikt og selvutvikling som på norsk gjerne kalles Oppmerksomt nærvær. Metoden ble opprinnelig utviklet som et behandlingstilbud til pasienter med kroniske smerter og stress knyttet til andre helseutfordringer. Mindfulness bygger på buddhistisk visdom og praksis, men er helt sekulær.

Gjennom enkle nærværsøvelser (meditasjon) og kultivering av enkle grunnholdninger (sunt vett), kan du øve opp en bevisst oppmerksomhet på det som skjer i sinnet ditt (tanker og følelser) og de erfaringene du gjør i livet ditt. Det kan gjøre det enklere å håndtere stress og leve med de utfordringene og traumene som er en uunngåelig del av livet. Mindfulness skiller seg fra mange andre metoder for selvutvikling ved at det ikke er noe du skal prestere eller forbedre. Kanskje vil du likevel oppdage at metoden kan bidra til å gi deg et nytt perspektiv på livet?

Mindfulness er grundig vitenskapelig dokumentert og tatt i bruk på en rekke samfunnsområder, blant annet i medisinsk og psykologisk behandling, i skole, utdannelse, arbeidsliv, lederutvikling og toppidrett. Forskning har vist positiv effekt av mindfulness i bearbeidelse av sorg også etter selvmord.
Mange har erfart at mindfulness kan bidra til mindre stress, mer tilstedeværelse i eget liv og ikke minst en vennligere innstilling til seg selv og andre. Kurset er erfaringsbasert dvs. at praksis og egen innsats er viktigere en teori.

Om kurset

Morten Finckenhagen vil lede kurset. Han er utdannet mindfulness-instruktør, er spesialist i allmennmedisin og arbeidet 30 år som fastlege. De siste 10 årene har han vært overlege i Enhet for riktig bruk av legemidler i Statens legemiddelverk. Der har han holdt tilsvarende kurs for mer enn 100 kolleger.

Hver ukentlig kurskveld vil vare i 2 timer med fysisk oppmøte. Vi vurderer også mulighet for å kunne følge samlingene via Teams hvis det er vanskelig å møte frem på en av samlingene. Kurset har en rød tråd og deling av erfaringer med øvelsene to og to og i plenum er viktig for læringsutbytte.

Kursavgiften vil være kr. 1000,- og pengene vil gå uavkortet til et fond for å videreutvikle dette kurskonseptet – alternativt til LEVE eller et annet godt formål. Morten vil lede kurset uten vederlag.

Det vil være plass til 16 deltakere. Påmelding fra nå til [email protected] etter først til mølla prinsippet.

Kurset er et pilotprosjekt i regi av oss og LEVE. Morten får støtte og veiledning med evaluering fra lege Michael de Vibe og psykolog Even Halland som begge er erfarne instruktører og forskere innenfor Mindfulness. Kanskje kan kurset bidra til å utvikle et tilbud til flere i samme situasjon som vår.

Her er litt mer om mindfulness formidlet av professor i psykologi ved UiB, Per Einar Binder. Dette er mindfulness – NHI.no

Vi i AU synes dette er et spennende tilbud og er svært takknemlig for at Morten er villig til å arrangere dette for Pappanettverket. For mange av oss er dette kanskje litt utenfor den vanlige komfortsonen. Men mye tyder på at krevende livsutfordringer som tap av barn i selvmord, kan gi både behov og plass til å prøve ut nye ting og søke nye erfaringer.
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til et spennende og givende kurs i Mindfulness.
Med vennlig hilsen
For Pappanettverket AU
Jon Schultz