Konferanse: Hvordan nå alle? Befolkningsrettet selvmordsforebygging

Selv om flere med psykiske plager og selvmordstanker i dag blir hjulpet i helsetjenesten, når man av ulike grunner ikke alle. Selvmord er et komplekst fenomen, og mange samfunnsfaktorer påvirker utfallet i selvmordskriser. Mennesker og samfunnet generelt rundt en person med selvmordsrisiko kan være en positiv faktor dersom de vet litt om selvmordsfare, da kan…

Publisert: 19. januar 2023

chuttersnap-gDDas5_ALRw-unsplash

Selv om flere med psykiske plager og selvmordstanker i dag blir hjulpet i helsetjenesten, når man av ulike grunner ikke alle. Selvmord er et komplekst fenomen, og mange samfunnsfaktorer påvirker utfallet i selvmordskriser.

Mennesker og samfunnet generelt rundt en person med selvmordsrisiko kan være en positiv faktor dersom de vet litt om selvmordsfare, da kan de gi støtte og oppmuntre til å søke videre hjelp.

Budskap som glorifiserer selvmord og f.eks spres gjennom sosial medier, kan være negative faktorer. På denne konferansen ønsker vi å gi oppdatert kunnskap til alle interesserte om metoder for å forebygge selvmord i et perspektiv der vi fokuserer på personen i sitt eget miljø.

Frivillige i LEVE får reduserte priser ved påmelding til konferansen. Om dette gjelder deg krysser du av for kategorien student/bruker i påmeldingsskjemaet. Prisen er da kr 1900,- i stedet for kr 5900.

Her kan du lese mer om konferansen og melde deg på.

Foto: Chuttersnap/ Unsplash