Nominer til årets Ildsjel eller Hederspris i LEVE

ILDSJELPRISEN LEVEs Ildsjelpris går til en person eller gruppe som i sitt nåværende frivillige virke preges av et stort engasjement for LEVE eller Unge LEVE. Mottaker av Ildsjelprisen er medlem i LEVE og bidrar til å bedre menneskers liv gjennom sorgstøtte og/eller forebygging av selvmord, og fremmer med det organisasjonens formål. HEDERSPRISEN LEVEs Hederspris går til…

Publisert: 21. februar 2023

Lyset du treng finst...-2
ILDSJELPRISEN

LEVEs Ildsjelpris går til en person eller gruppe som i sitt nåværende frivillige virke preges av et stort engasjement for LEVE eller Unge LEVE. Mottaker av Ildsjelprisen er medlem i LEVE og bidrar til å bedre menneskers liv gjennom sorgstøtte og/eller forebygging av selvmord, og fremmer med det organisasjonens formål.

HEDERSPRISEN

LEVEs Hederspris går til en person som har utmerket seg gjennom et mangeårige frivillig arbeid i LEVE eller Unge LEVE. Mottaker av Hedersprisen er medlem eller tidligere medlem i LEVE, har høy anerkjennelse i organisasjonen og har i en årrekke bidratt til å fremme LEVEs formål gjennom å utvikle LEVEs arbeid, enten på lokalt, fylkes- eller sentralt nivå.

Øvrige nominasjons-kriterier for begge prisene

  • Prisene tildeles etter en helhetlig vurdering. Det legges blant annet vekt på:
    at innsatsen kan være til inspirasjon for andre.
  • at innsatsen er positivt lagt merke til av flere både i og gjerne utenfor LEVE.
  • at innsatsen er forankret i LEVEs formål og verdier. LEVEs formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.
    LEVEs verdier er Åpenhet. Fellesskap. Samfunnsengasjement.

Hvem kan nominere kandidater til prisene?
Man må være medlem i LEVE for å nominere. Enkeltpersoner eller fylkeslagenes styrer kan nominere kandidater.
Merk: Nominasjonen må altså ikke lenger gå gjennom et fylkeslagsstyre.

Hvordan nominere?
Her kan du nominere til Ildsjelprisen: https://docs.google.com/forms/d/1MGMeytX7ngqlvl3sklrwcjB_IPtVvSTsUcGa_asjuhA/edit
Her kan du nominere til Hedersprisen: https://docs.google.com/forms/d/18aXf0hv8Ekuk1krjY1zISwyYfgLrV9MFMNQyAyDBO8w/edit