Gå for å LEVE- vil du starte en gruppe?

Det er i gjennomsnitt 5-7 mennesker som kommer hver gang, forteller Janne. Men det har vært opp til 12 personer og det har også hendt én gang, at det ikke har vært noe oppmøte på en skikkelig ruskete høstdag. Janne forteller at hun også har byttet ut gåturen med båltur, hvor de var 10 mennesker…

Publisert: 16. mars 2023

thumbnail_IMG_20220523_191449

Det er i gjennomsnitt 5-7 mennesker som kommer hver gang, forteller Janne. Men det har vært opp til 12 personer og det har også hendt én gang, at det ikke har vært noe oppmøte på en skikkelig ruskete høstdag.

Janne forteller at hun også har byttet ut gåturen med båltur, hvor de var 10 mennesker rundt bålet. Samtalene på turene er alt fra dagligdagse gjøremål, til mer nære, dypadgående samtaler om livets utfordringer. Det å starte uka med disse gåturene, har blitt et felles holdepunkt og gitt gode opplevelelser for de som er med.

I denne gågruppa i Fredrikstad, har det gjennom hele høsten og vinteren vært hovedvekt av menn. Dette opplever Janne som svært overraskende, men utrolig fint.

– Det at de i tillegg kommer igjen og igjen, vitner om at det er skapt en trygg arena ved å gå sammen med andre, både i samtale, i latter og i stillhet. Det er også viktig å poengtere at vi er ikke sterkere enn det svakeste ledd, så her er det rom for alle, sier Janne.

Gå for å LEVE har flere elementer i seg 

1) Fysisk aktivitet GÅ –  fører til bedre fysisk og psykisk helse.
2) GÅ mentalt inn for å overleve og overvinne selvmordstanker og unngå et potensielt selvmord.
3) GÅ sammen i samtale eller stillhet. Det vil bidra til å øke forståelsen av å se, spørre og lytte til våre medmennesker. Det kan igjen føre til at man våger å åpne opp for vanskelige, personlige temaer.

Målgruppen

Det er viktig å formidle at ingen vet hvem som tenker på å avslutte livet. Det kan være unge som tilsynelatende smiler hver dag. Det kan være noen som har fått beskjed om en kronisk sykdom, det kan være etter samlivsbrudd, tap av jobb eller andre tap i livet. Det kan være mennesker som får hjelp av den offentlige eller private helsesektoren. Det kan være meg eller deg.

Målgruppen for Gå for å LEVE er ALLE mennesker i landet, uavhengig av alder, kjønn, religion eller etnisitet. Gå for å LEVE-aksjonen, ønsker at mennesker som strever med sorg, selvmordstanker, psykisk eller fysisk sykdom, eller på annen måte ønsker å vise solidaritet for denne viktige folkehelseaksjonen, skal bli med å GÅ for å LEVE.

Foto: Janne-Katrin Gundersen

Ved at hele Norge skal GÅ, kan det bli en kilde til:

  • glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser
  • påvirker humøret positivt
  • gi energi og mer overskudd i hverdagen
  • redusere stress
  • gi bedre selvbilde og selvtillit
  • gi bedre søvn
  • gi sosialt felleskap og bedre livskvalitet –skape nye relasjoner
  • gi mindre angst og depresjon
Starte en gruppe?

Janne oppfordrer flere til å starte gågrupper. I Fredrikstad heier alle i den etablerte gågruppen på at det skal bli flere Gå for å LEVE-grupper i tilknytning til LEVES fylkeslag rundt om i landet.

Ønsker du mer informasjon om hvordan starte og drive en Gå for å LEVE-gruppe, ta kontakt med sekreteriatet i LEVE på [email protected].

Man kan seg en tur i nærmiljøet. Man kan til byen. Man kan i skogen. Man kan i fjellet. Man kan på verandaen for å drikke kaffen ute. De som er syke og f.eks er innlagt på sykehus kan til kantina, de kan rundt senga si, eller de kan for å LEVE fra sykesenga, samtidig som de fokuserer på å bli friske for kunne LEVE livet.

Alle kan inn for å heie på LIVET.

Janne-Katrin Gundersen står klar for å bistå deg i å starte en Gå for å LEVE-gruppe tilknyttet ditt fylkeslag.