LEVE ber Den norske kirke ta større ansvar for hvordan selvmordsetterlatte ivaretas

– Historisk har jo kirken karakterisert selvmord som synd. Det er en lære som har påført etterlatte skam og ytterligere skyldfølelse. Selv om det begynner å bli en stund siden kirken gikk bort fra den læren, har de bidratt til å skape nedarvede forestillinger. Selvmord er fortsatt et skambelagt tema i samfunnet, og der har…

Publisert: 21. juni 2023

akira-hojo-_86u_Y0oAaM-unsplash

– Historisk har jo kirken karakterisert selvmord som synd. Det er en lære som har påført etterlatte skam og ytterligere skyldfølelse. Selv om det begynner å bli en stund siden kirken gikk bort fra den læren, har de bidratt til å skape nedarvede forestillinger. Selvmord er fortsatt et skambelagt tema i samfunnet, og der har kirken et historisk ansvar.

Eide understreker at LEVE ikke har en kritisk tilnærming til kirken. Uttalelsen er først og fremst et ønske om å samarbeide om et viktig tema.

Til tross for økt åpenhet de siste årene mener Eide at samfunnet fortsatt ikke tar problematikken tilstrekkelig på alvor. Blant annet sier han at selvmord ikke anerkjennes som et politisk ansvar, i motsetning til andre, sammenlignbare samfunnsproblemer som for eksempel trafikkulykker.

LEVE mener at:

Kirkemøtet bør ta stilling til ulike tiltak for å redusere skam og stigma knyttet til selvmord.
– Den norske kirke bør ta initiativ til opplæring og veiledning av prester i deres møte med etterlatte.
Den norske kirke bør drøfte hvordan kirken historisk har bidratt til å stigmatisere selvmord i storsamfunnet.
Bispemøtet bør vedta en teologisk uttalelse om kirkens syn på selvmord

Den norske kirkes preses, Olav Fykse Tveit, skriver i en e-post til Vårt Land at Den norske kirke tar utfordringen på alvor.

– Uttalelsen fra LEVE er både vond og viktig. Mennesker som sier de trenger kirken skal forvente at vi stiller opp. Vi har avtalt et møte med representanter fra LEVE, og jeg ser frem til å lytte til det de har å si og fortsette dialogen.

Eide sier at han setter pris på preses Olav Fykse Tveits uttalelse. Møtet mellom LEVE og Den norske kirke er planlagt til august.

Til saken i Vårt Land, bak betalingsmur.

Foto: Akira Hojo/ Unsplash