Under Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september møtte drøyt 400 mennesker opp til lystenning på Universitetsplassen i Oslo. Vi tente lys for de 610 menneskene vi mistet til selvmord i 2022, for de etterlatte og for de som strever med selvmordstanker.

På Universitetsplassen hørte vi appeller og vakker musikk, hvor lysene og menneskene vi har mistet var i sentrum.

Fra Universitetsplassen gikk de fremmøtte samlet opp til Stortinget med 610 tente lys. Med oss hadde vi oppropet som har samlet drøyt 23000 underskrifter gjennom sommeren: “Vi må gjøre mer for å forebygge selvmord.”

Bak oppropet står Mental Helse, Vivat selvmordsforebygging, Nordland fylkeskommune og LEVE. Oppropet og underskriftene ble overrakt kunnskapsminister Tonje Brenna.

Se innslaget på NRK fra markeringen

 

Kunnskapsministeren sa til de fremmøtte:

«Nå vi opplever et selvmord, enten det er ett eller det er to eller det er 610 mennesker som ikke lenger orker å leve sammen med alle oss andre, så tror jeg ikke det finnes noen annen måte enn å si det som det er: At da har ikke vi som storsamfunn lykkes.»

 

 

 

 

Tilbake