LEVEs etterlattbarometer

Etterlattbaromentetet består av tre deler: Du vil få tilsendt en lenke på e-post som tar deg til et spørreskjema. Undersøkelsen tar ca. 10-15 minutter. Du vil svare på to standardiserte skjemaer og noen utvalgte interne spørsmål. Helserelatert livskvalitet: Dette er et standardisert skjema som sjekker livskvalitet opp mot fysisk helse. Det er et skjema som…

Publisert: 10. oktober 2023

Foto: Devin Avary/ Unsplash

Etterlattbaromentetet består av tre deler:

Du vil få tilsendt en lenke på e-post som tar deg til et spørreskjema. Undersøkelsen tar ca. 10-15 minutter. Du vil svare på to standardiserte skjemaer og noen utvalgte interne spørsmål.

  1. Helserelatert livskvalitet: Dette er et standardisert skjema som sjekker livskvalitet opp mot fysisk helse. Det er et skjema som er blitt anvendt på både normalbefolkningen og en rekke grupper. Vi ønsker å se om våre medlemmer er påvirket i sin helserelaterte livskvalitet, som en konsekvens av sorgen ved å miste en eller flere nære i selvmord.
  2. Forlenget sorg: Dette skjemaet handler om din sorg og følelsene du har om den eller de du har mistet. Målet er å undersøke lidelsestrykket hos våre medlemmer.
  3. Interne spørsmål: Noen av spørsmålene handler om tilbudet LEVE har og hvor fornøyd du er med dette. Målet er å forbedre vår interne praksis og få informasjon om hvordan våre tjenester blir mottatt av medlemmene.

Vil du være med å bidra til å gi svar til medlemsundersøkelsen?

Vi trenger at flest mulig av våre medlemmer svarer for at vi skal få tilstrekkelig med resultater for å kunne bruke dem systematisk. Du har mulighet til å bidra til dette gjennom å svare på spørreskjemaet.

Trenger du noen å snakke med eller har spørsmål?

Dersom du får reaksjoner, minner, tanker eller følelser av å fylle ut skjemaet, er det forståelig. Dersom du trenger å snakke med noen, kan du snakke med oss som arbeider sekretariatet eller ta kontakt med ditt fylkeslag. Har du spørsmål om selve undersøkelsen, kan du også kontakte prosjektansvarlig Lisa Aareskjold på telefon 926 33 769 eller [email protected].

Medlemsundersøkelsen gjøres av sekretariatet i LEVE.

Foto: Devin Avery/ Unsplash